Terug

Corio N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Publicatie datum 17 nov 2008 - 18:41
  • Statutaire naam Corio N.V.
  • Titel Corio’s netto huuropbrengsten laten sterke groei zien (voortgezette bedrijfsactiviteiten 18,1%), waarden onder druk
  • Bericht • De netto huuropbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn met 18,1% gestegen naar € 220,1 mln (€ 186,4 mln). De ‘like-for-like’ nettohuurgroei bedroeg 4,9% voor de gehele voortgezette portefeuille en 4,5% voor de retailportefeuille (6,4%). • Corio heeft € 622 mln in contanten ontvangen uit de verkoop van de Nederlandse kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille per 30 september 2008. • De EBIT steeg met € 32,8 mln naar € 253,4 mln (€ 220,6 mln), wat de stijging van de netto financieringslasten van € 26,3 mln naar € 96,4 mln (€ 70,1 mln) meer dan compenseert. • Het directe resultaat is met 4,5% toegenomen naar € 155,9 mln (€ 149,2 mln), of € 2,36 per aandeel (€ 2,25). • De gemiddelde bezettingsgraad voor de gehele vastgoedportefeuille ging de eerste negen maanden met 0,2% punt omhoog naar 96,6% (96,4%); de gemiddelde bezettingsgraad van de retailportefeuille was onveranderd met 97,7%. • De waarde van de vastgoedportefeuille (inclusief de te beëindigen bedrijfsactiviteiten en de geassocieerde deelnemingen) daalde naar € 6.415 mln (ultimo 2007: € 6.460 mln); 92% van de portefeuille is belegd in retail. • Het resultaat geassocieerde deelnemingen kwam € 0,8 mln hoger uit op € 11,7 mln (€ 10,9 mln). • De bedrijfsopbrengsten uit te beëindigen bedrijfsactiviteiten steeg met 5,8% naar € 43,7 mln (€ 41,3 mln). • De vaste pijplijn daalde met € 526 mln, voornamelijk door de overdracht van Grand’Littoral in Marseille en Pieter Vreedeplein in Tilburg naar de beleggingsportefeuille. De totale VVP-pijplijn (vast, variabel en prospect) nam af tot € 3.045 mln (ultimo 2007: € 3.485 mln). • De leverage bedroeg ultimo september 2008 39,2% ; het gemiddelde rentepercentage lag in het derde kwartaal op 5,1%; en het aantal vastrentende leningen nam toe tot 65% (ultimo 2007: 56%). • Het indirecte resultaat van de voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg € 81,9 mln negatief (€ 238,7 mln) en het indirecte resultaat van de te beëindigen bedrijfsactiviteiten was € 41,8 mln negatief (€

Gerelateerde downloads

200811170000000017_Corio 9M 2008 ENG.pdf
200811170000000017_Corio 9M 2008 NL.pdf

Datum laatste update: 07 december 2021

Informatie delen

Delen via: deel