Terug

Register ontheffing biedingsregels

In dit overzicht staan de instellingen die van de AFM een ontheffing hebben verkregen van het verbod ex art. 5:74 lid 1 Wft.

Datum ontheffing    Houder van ontheffing Land van vestiging    Betrokken effecten
19-04-2011 Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Oostenrijk Non-cumulative Non-voting Preferred Securities
issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited
20-02-2012 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit en Österreichische
Postsparkasse Aktiengesellschaft
Oostenrijk Non-cumulative Non-voting Preferred Securities
issued by BAWAG Capital Finance (Jersey) II
Limited
22-05-2012 Österreichische Volksbanken AG Oostenrijk

Non-cumulative Non-voting Preferred Securities
issued by ÖVAG Finance (Jersey) Limited

Artikel 1:107 jo. 5:81 lid 3 jo. 5:74 lid 1 Wft – Ontheffing van biedingsregels

Informatie delen

Delen via: deel