Terug

Springpaarden Fonds Nederland B.V. Uitgifte van certificaten van aandelen (het ‘Aanvullend document’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 23 jan 2007
  • Naam uitgevende instelling Springpaarden Fonds Nederland B.V.
  • Omschrijving Uitgifte van certificaten van aandelen (het ‘Aanvullend document’)
  • Bestandstype Aanvullend Document
  • Begindatum 23 jan 2007
  • Wijze van publicatie Elektronisch en als drukwerk
  • Plaats van publicatie Het document is verkrijgbaar via www.springpaardenfonds.nl en ten kantore van Stichting Administratiekantoor Springpaarden Fonds Nederland, Herculesplein 5, Postbus 85098, 3508 AB Utrecht.

Prospectus
149.pdf

Datum laatste update: 29 maart 2020

Informatie delen

Delen via: deel