Terug

Nederlands Duits Winkelfonds B.V. Uitgifte van verhandelbare obligaties met een nominale waarde van €10.000 elk ter gedeeltelijke financiering van een onroerend goed portefeuille bestaande uit diverse Nederlandse en Duitse winkels.

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 05 mrt 2007
  • Naam uitgevende instelling Nederlands Duits Winkelfonds B.V.
  • Omschrijving Uitgifte van verhandelbare obligaties met een nominale waarde van €10.000 elk ter gedeeltelijke financiering van een onroerend goed portefeuille bestaande uit diverse Nederlandse en Duitse winkels.
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 05 mrt 2007
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Het prospectus is beschikbaar voor beleggers zowel in drukvorm, op te vragen bij Bakkenist & Emmens NV, of elektronisch via de website www.bakkenist-emmens.nl.

Prospectus
138.pdf

Datum laatste update: 19 januari 2021

Informatie delen

Delen via: deel