Terug

Renpart Vastgoed Holding VIII N.V. De eerste openbare emissie van aandelen (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 25 sep 2008
  • Naam uitgevende instelling Renpart Vastgoed Holding VIII N.V.
  • Omschrijving De eerste openbare emissie van aandelen (het ‘Prospectus’)
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 27 sep 2008
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Circa twee weken na goedkeuring kan het Prospectus verkregen worden via de vennootschap (Renpart Vastgoed Holding VIII N.V., Postbus 85523, 2508 CE Den Haag (www.renpart.nl)).

Prospectus
1825.pdf

Datum laatste update: 29 maart 2020

Informatie delen

Delen via: deel