Terug

Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. Verrichtingsnota en Samenvatting

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 01 dec 2019
  • Naam uitgevende instelling Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V.
  • Omschrijving Verrichtingsnota en Samenvatting
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 01 dec 2019
  • Plaats van publicatie www.nbzfonds.nl

Prospectus
26269.zip

Datum laatste update: 25 januari 2022

Informatie delen

Delen via: deel