Terug

Oikokredit Ontwikkelingsvereniging Nederland Certificaten van aandelen in het kapitaal van Oikocredit, Ecumenical Development Co-operative Society U.A.

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 02 okt 2007
  • Naam uitgevende instelling Oikokredit Ontwikkelingsvereniging Nederland
  • Omschrijving Certificaten van aandelen in het kapitaal van Oikocredit, Ecumenical Development Co-operative Society U.A.
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 03 okt 2007
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Het prospectus kan worden verkregen in drukvorm en/of electronische vorm vanaf de publicatiedatum via: Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland, Herculesplein 207a, Postbus 85015, 3508 AA Utrecht. Of via de website van Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland www.oikocreditnederland.nl

Prospectus
577.pdf

Datum laatste update: 02 juli 2020

Informatie delen

Delen via: deel