Terug

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 14 jun 2019
  • Naam uitgevende instelling Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
  • Omschrijving Debt Issuance Programme
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 14 jun 2019
  • Plaats van publicatie www.fmo.nl/funding-programs

Prospectus
45238.pdf

Datum laatste update: 02 juli 2020

Informatie delen

Delen via: deel