Terug

ING Bank N.V. Issue of EUR 25,000,000 Discount Note 5000 Dec08 December 2008, Series No. 1377

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 02 aug 2007
  • Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
  • Omschrijving Issue of EUR 25,000,000 Discount Note 5000 Dec08 December 2008, Series No. 1377
  • Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
  • Begindatum 06 aug 2007
  • Wijze van publicatie Drukwerk
  • Plaats van publicatie Het document is verkrijgbaar ten kantore van ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam.

Prospectus
477.zip

Datum laatste update: 07 juli 2020

Informatie delen

Delen via: deel