Terug

Vereffenaar

Het kan voorkomen dat een beleggingsinstelling afgewikkeld moet worden. Bijvoorbeeld omdat de beheerder niet goed functioneert en de AFM de vergunning heeft gewijzigd of ingetrokken. Als een beheerder moet stoppen met haar activiteiten kan zij het beheer van de beleggingsinstelling overdragen aan een andere beheerder. Ook is het mogelijk dat de bezittingen van de beleggingsinstelling verkocht worden en de opbrengst (na aftrek van de kosten) worden uitgekeerd aan de beleggers. De AFM kan de rechter vragen een vereffenaar aan te stellen. Een vereffenaar is onafhankelijk en zelfstandig.

Wat doet een vereffenaar?

Een vereffenaar is een deskundige die zelfstandig (zonder de beheerder) zorg draagt voor het zoveel mogelijk verkopen van de bezittingen van een beleggingsfonds. Hij keert de opbrengst (na aftrek van kosten) uit aan de beleggers. Als er bezittingen zijn die niet verkocht kunnen worden, beoordeelt de vereffenaar of hij nog actie kan ondernemen. Of hij werkt toe naar een sluiting van de beleggingsinstelling.

Kan vereffening ook op verzoek van de AFM plaatsvinden?

Ja. De AFM heeft soms de wettelijke bevoegdheid (zie ook de artikelen 4:37pa, tweede en derde lid, en 4:54, tweede en derde lid, Wft) de rechtbank te verzoeken een vereffenaar aan te wijzen. Bijvoorbeeld bij een intrekking of wijziging van de vergunning. Zo zou de AFM kunnen ingrijpen als een (beheerder van een) beleggingsinstelling er zelf niet in slaagt om binnen een afzienbare termijn tot afwikkeling over te gaan. Vereffening kan in dat geval niet eerder plaatsvinden nadat een besluit tot intrekking of wijziging van de vergunning onherroepelijk is geworden.

Heeft de AFM contact met de vereffenaar?

Ja, de AFM monitort de voortgang van de werkzaamheden van de vereffenaar. De vereffenaar legt rekening en verantwoording af aan de participanten in de beleggingsinstelling. De vereffenaar zal moeten uitleggen welke werkzaamheden hij tegen welke kosten verricht en welke opbrengsten hij daarmee heeft bereikt.

Hoe lang is een vereffenaar bezig?

Dit zal per geval verschillen en is afhankelijk van de situatie waar de beleggingsinstelling zich in bevindt. De rechtbank bepaalt binnen welke termijn de beleggingsinstelling vereffend moet zijn. Als het noodzakelijk is, kan bij de rechtbank verzocht worden om verlenging van deze termijn.

 

Belangrijk is dat de vereffenaar uitlegt welke opbrengsten hij nog verwacht te halen en welke kosten daar tegenover staan. De vereffenaar verricht zijn werkzaamheden in het belang van de participanten in de beleggingsinstelling. Als blijkt dat de te verwachten kosten hoger zijn dan de te verwachten opbrengsten zal de vereffenaar over moeten gaan tot sluiting van de beleggingsinstelling. Bijvoorbeeld als het niet mogelijk is de bezittingen binnen afzienbare tijd te verkopen of als er kostbare en tijdrovende juridische stappen gezet moeten worden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen