Terug

Het toetsingsgesprek met bestuurders en commissarissen

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming, worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. 

Voor de beoordeling van uw betrouwbaarheid en geschiktheid kan de AFM u uitnodigen voor een toetsingsgesprek. Een toetsingsgesprek dient ter aanvulling van het beeld op basis van het aangeleverde dossier. Afhankelijk van de situatie vindt er wel of geen toetsingsgesprek plaats.

De AFM voert niet bij alle toetsingen een gesprek met de kandidaat. Zo vindt er geen gesprek plaats wanneer uit het dossier blijkt dat er voldoende informatie beschikbaar is om tot een oordeel te komen. Bijvoorbeeld bij benoemingen van kandidaten waar uit het cv voldoende aantoonbare kennis en werkervaring volgt of als er geen sprake is van (toezicht)antecedenten.

Toetsingen van beleidsbepalers van kleine financiële dienstverleners (tot 6 werknemers) kunnen meestal zonder gesprek worden afgehandeld, omdat de geschiktheid voor deze groep kan worden aangetoond met voldoende aantoonbare werkervaring en/of een relevant diploma op minimaal HBO-niveau. Als een kandidaat eerder is getoetst voor een vergelijkbare functie bij een vergelijkbare financiële onderneming, kan een gesprek ook vaak achterwege blijven.

Wanneer vindt een gesprek plaats?

Een toetsingsgesprek vindt plaats in bijvoorbeeld de volgende gevallen.

  • bij (cruciale) functies bij impactvolle financiële ondernemingen
  • bij de aanstelling van een CRO als er binnen een onderneming extra aandacht nodig is voor de Risk-functie
  • bij de aanstelling van een CEO die een onderneming naar een exit of verkoop moet begeleiden
  • als er veranderingen aanstaande zijn of bijzonderheden spelen bij de onderneming waar de kwaliteiten van beleidsbepalers een belangrijke rol kunnen spelen; bijvoorbeeld een onderneming waar een groot verandertraject staat gepland. In een dergelijk geval kan de specifieke kennis, ervaring en achtergrond van de kandidaat-beleidsbepaler van extra belang zijn
  • als de informatie op papier onvoldoende houvast biedt om zonder gesprek tot een oordeel te komen; bijvoorbeeld bij een kandidaat die verantwoordelijk wordt voor het aansturen van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een COO) en waarvan uit het cv niet of onvoldoende duidelijk blijkt of de kandidaat voldoende aantoonbare ervaring heeft met het aansturen van de bedrijfsvoering
  • als de kandidaat-beleidsbepaler betrokken is (geweest) bij één of meerdere toezichtantecedenten; bijvoorbeeld als er sprake is van betrokkenheid bij overtredingen die tot een formele maatregel van een (buitenlandse) toezichthouder hebben geleid, zoals een bestuurlijke boete.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het toetsingsgesprek. Voor een goede voorbereiding is het raadzaam relevante documenten te lezen, gesprekken met het bestuur, de directie of de raad van commissarissen van de onderneming te voeren en eventueel vergaderingen als toehoorder bij te wonen. De AFM adviseert de kandidaat hierover afspraken te maken met de onderneming, bijvoorbeeld over inzicht in interne, vertrouwelijke documenten en of de kandidaat tijdens de toetsing mag laten weten dat hij/zij al over bepaalde kennis beschikt.

U kunt een gemachtigde meenemen naar het toetsingsproces. Een gemachtigde kan de kandidaat die wordt getoetst bijstaan tijdens het gesprek.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Heeft u vragen over de toetsingen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl of ons contactformulier gebruiken.

Contactformulier

Alle onderwerpen