Terug

Toetsing bestuurders en commissarissen – toepasselijke Europese richtsnoeren

Voor bestuurders en commissarissen van bepaalde ondernemingen gelden naast de Beleidsregel geschiktheid 2012 Europese richtsnoeren voor de beoordelingen van de geschiktheid. Het betreft twee richtsnoeren:

  1. De ESMA-richtsnoeren over het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners
  2. De EBA/ESMA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie van banken en beleggingsondernemingen

Wat houdt dit in?

Dat betekent voor bestuurders en commissarissen van de genoemde ondernemingen dat zij naast de onderwerpen uitgewerkt in de Beleidsregel geschiktheid 2012 onder meer ook moeten aantonen dat:

  • De verwachte tijdsbesteding past bij de beoogde functies en verantwoordelijkheden. Voor bestuurders en commissarissen van significante beleggingsondernemingen en marktexploitanten geldt bovendien een beperking aan het aantal andere (neven)functies dat mag worden uitgevoerd.
  • Zij onafhankelijk van geest zijn. Bestuurders en commissarissen moeten in staat zijn om hun taken onafhankelijk en objectief uit te voeren. Voor significante en beursgenoteerde beleggingsondernemingen geldt bovendien dat er voldoende bestuurders en commissarissen zijn die geen (eerdere) relaties of banden hebben met de instelling of de directie daarvan.

Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de inhoud van de Beleidsregel geschiktheid 2012 en de Europese richtsnoeren, zijn de laatstgenoemde leidend.


Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen