Terug

Toetsing bestuurders en commissarissen: wijzigingen betrouwbaarheid melden

Betrouwbaarheid is een doorlopende eis. Als er tijdens of na de toetsing wijzigingen zijn in relevante feiten en omstandigheden, is de betrokken beleidsbepaler en de onderneming zelf verantwoordelijk om dit aan de toezichthouder te melden.

Het gaat hierbij om strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en ‘overige antecedenten’. Voorbeelden van ‘overige antecedenten’ zijn: beëindiging inschrijving DSI, tuchtrechtelijke maatregel of een arbeidsconflict.

De toezichthouder maakt een afweging of de melding een aanleiding is om een eerder besluit te heroverwegen (hertoetsing). Worden relevante feiten niet gemeld? Dit kan op zichzelf als antecedent worden aangemerkt en dat kan zwaar wegen bij de beoordeling van betrouwbaarheid.

Bij twijfel altijd melden

Het naleven van de meldplicht is van groot belang. Openheid van zaken is een verzachtende omstandigheid die wordt meegenomen in de beoordeling. U kunt uw melding doen via het Digitaal loket van de AFM onder ‘wijziging betrouwbaarheidsgegevens (.docx)’.

In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met de AFM.

Meer informatie

Achtergrondinformatie leest u in het informatiebulletin over toetsingen. Alle relevante informatie staat ook in het betrouwbaarheidsformulier.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Heeft u vragen over de toetsingen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl of ons contactformulier gebruiken.

Contactformulier

Alle onderwerpen