Terug

Rapportageverplichtingen Securitisatie Verordening

De Securitisatie Verordening geldt sinds 1 januari 2019. In Nederland wordt toezicht op securitisaties uitgevoerd door zowel De Nederlandsche Bank als de AFM. Op deze pagina leggen wij uit aan welke rapportageverplichtingen je moet voldoen.

Securitisatietoezicht in Nederland

Een securitisatie valt onder Nederlands toezicht wanneer minstens één van de volgende vier betrokken partijen in Nederland gevestigd is:

  • de initiator, 
  • de sponsor, 
  • de oorspronkelijke kredietverstrekker, 
  • of de SSPE. 

Securitisaties waarvan de initiator, sponsor of oorspronkelijke kredietverstrekker een vergunning van DNB heeft, vallen onder toezicht van DNB. Alle andere securitisaties vallen onder toezicht van de AFM. Het is goed mogelijk dat securitisaties in meerdere EU/EER landen onder toezicht staan.

 

Transparantievereisten nieuwe securitisaties

De Securitisatie Verordening heeft transparantie tot doel. Potentiële beleggers en toezichthouders kunnen een beeld vormen van de risico’s van beleggingen in securitisaties. De Securitisatie Verordening schrijft voor hoe informatie over securitisaties beschikbaar gesteld moet worden. De rapportageverplichting in de Securitisatie Verordening geldt zowel voor publieke als voor private securitisaties, maar de manier van rapporteren is verschillend.

Onderscheid publieke en private securitisaties

Alle securitisaties waarop een prospectusplicht rust (overeenkomstig Verordening EU nr. 2017/1129) in het kader van uitgifte van effecten, vallen in de categorie ‘publieke securitisaties’. Alle overige securitisaties, zonder prospectusplicht, zijn ‘private securitisaties’.

Rapporterende partijen

De initiator, de sponsor en de SSPE van een securitisatie hebben een rapportageverplichting. De rapportage hoeft maar één keer gedaan te worden, door één van de drie betrokken partijen.

Transparantievereisten publieke securitisaties

De aangewezen partij van een publieke securitisatie rapporteert de informatie middels een securitisatieregister. In afwezigheid van een securitisatieregister moet deze informatie gepubliceerd worden op een website.

Transparantievereisten private securitisaties

De manier van beschikbaar stellen van informatie over een private securitisatie verschilt per land en per toezichthouder. De AFM heeft een digitaal formulier opgesteld, dat hier kan worden gedownload. Vul dit formulier volledig in en mail het naar de AFM via securitisaties@afm.nl. De AFM kan op enig moment besluiten aanvullende informatie op te vragen, houdt u de informatie conform de transparantievereisten dus direct beschikbaar.

Deadline voor Rapporteren

Verstuur het formulier vóór de prijsstelling. Sommige private securitisaties kennen geen eenduidig moment van prijsstelling. Verstuur het formulier dan uiterlijk toe op de dag van ondertekening. Onder ondertekening wordt verstaan het moment waarop alle betrokken partijen juridisch gecommitteerd zijn aan de securitisatie.

Kwartaalverslagen van private securitisaties

De Securitisatie Verordening schrijft ook voor dat de kwartaalverslagen aan de bevoegde toezichthouder(s) beschikbaar gesteld moeten worden. Het is niet nodig om de kwartaalverslagen van private securitisaties naar de AFM te sturen. De AFM kan wel op enig moment besluiten deze kwartaalverslagen op te vragen, houdt u ze dus direct beschikbaar.

STS

Het toezicht op securitisaties die voldoen aan de eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (STS) criteria wordt in Nederland door DNB uitgevoerd. Indien een securitisatie voldoet aan de STS-criteria, moet de initiator of de sponsor een STS-notificatie sturen aan ESMA. De notificatie wordt, tenzij het een private securitisatie is, gepubliceerd op de website van ESMA. Nadat de ESMA genotificeerd is, moeten ook DNB en de AFM geïnformeerd worden. Dit kan per mail naar STS@dnb.nl en securitisaties@afm.nl. Meer informatie vindt u op de website van DNB.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen