Terug

Pensioenwet (PW) en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)

Op basis van de van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregelingen houdt de AFM toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Dit zijn pensioenfondsen, levensverzekeraars en premiepensioensinstellingen die collectieve pensioenregelingen uitvoeren.

Het gaat hierbij specifiek om toezicht op de normen voor de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders aan aanspraak- en pensioengerechtigden en op de normen voor het begrenzen van beleggingsvrijheid bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. Via de link aan de rechterkant vindt u de lagere regelgeving onder het kopje ‘wetstechnische informatie’.

Lees meer

Wetteksten

De AFM is de gedragstoezichthouder voor de gehele financiële marktsector. Alle financiële ondernemingen staan op basis van verschillende wetten onder het gedragstoezicht van de AFM. De specifieke wet- en regelgeving is afhankelijk van het soort onderneming.

Via het onderstaand overzicht vindt u uitgebreide wetsinformatie. Lagere regelgeving staat onder het kopje ‘wetstechnische informatie', rechtsboven op de betreffende pagina's. 

Awb       Algemene wet bestuursrecht                    
Wft
Wet financieel toezicht
Wte 1995
Wet toezicht effectenverkeer 1995
Wta 
Wet toezicht accountantsorganisaties
Wtfv
Wet toezicht financiële verslaggeving
PW 
Pensioenwet
Wvb
Wet verplichte beroepspensioenregeling
Wge
Wet giraal effectenverkeer
Whc
Wet handhaving consumentenbescherming
Wwft
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Sanctiewet
Sanctiewet 1977
Wbft
Wet bekostiging financieel toezicht

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen