Terug

PSD2 Meldingsplicht vermoeden van frauduleuze betalingstransactie

Als betaaldienstverlener bent u verplicht om niet-toegestane betalingstransacties te herstellen. Dit doet u door het bedrag van een niet-toegestane transactie terug te betalen aan de eigenaar van de betaalrekening waarvan het bedrag is afgeschreven.

Meld vermoeden van fraude bij AFM

Op deze regel is een uitzondering. Heeft u als betaaldienstverlener redelijke gronden om te vermoeden dat er sprake is van fraude door de betaler? Dan moet u dat melden bij de AFM.

Hoe meldt u dat?

Dat doet u per e-mail naar meldingenformulier@afm.nl. U wordt verzocht om de e-mail van het volgende onderwerp te voorzien: 'Melding vermoeden fraude betalingstransactie'.

Neem deze informatie op in uw e-mail:

  • type rekening van de betaler
  • omvang van het bedrag waarbij fraude wordt vermoed
  • datum uitvoering van de betalingstransactie
  • melding (bijvoorbeeld e-mail of brief) van de rekeninghouder aan de betaaldienstverlener over de niet-toegestane betalingstransactie (inclusief datum melding)
  • onderbouwing van uw vermoeden van fraude
  • status van dit klantdossier
  • communicatie richting de rekeninghouder

Het verstrekken van persoonsgegevens is voor de bovenstaande melding niet noodzakelijk. De AFM verzoekt u dan ook om dit niet te doen.

De AFM controleert de naleving van de meldingsplicht. Wij kunnen onderzoek doen naar uw melding(en).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen