Terug

PRIIPs-tijdlijn

Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent de Europese verordening-PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based investment Products). Dit betekent dat de aanbieders van deze producten een Essentiële-informatiedocument (Eid) moeten opstellen en verstrekken aan een potentiële klant.

Hieronder staat een overzicht van de historische en toekomstige activiteiten rond de PRIIPs-verordening.

Tijdlijn

 29-12-2014 PRIIPs-verordening in werking  
 11-11-2015 Consultation paper Regulatory Technical Standards
 07-04-2016 Definitieve RTS gepubliceerd door Joint Committee
 30-06-2016  Goedkeuring definitieve RTS door Europese Commissie
 16-08-2016 Consultatie wetsvoorstel implementatie PRIIPs (sluitingsdatum 13-09-2016)
 14-09-2016 RTS verworpen door Europees Parlement
 09-11-2016 Europese Commissie stelt PRIIPs een jaar uit
 31-12-2016 Oorspronkelijke datum dat PRIIPs-verordening van toepassing zou worden
 04-01-2017  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt Tweede Kamer het wetsvoorstel implementatie PRIIPs
 08-03-2017 Europese Commissie adopteert gewijzigde Regulatory Technical Standards (RTS)
 11-04-2017 Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel implementatie PRIIPs
 12-04-2017 Gedelegeerde Verordening (RTS) definitief
 02-05-2017 Consultatie conceptbesluit implementatie PRIIPs (sluitingsdatum 30-05-2017)
 11-05-2017 Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel implementatie PRIIPs
 24-05-2017 De Tweede Kamer neemt het wetsvoorstel implementatie PRIIPs aan 
 06-06-2017 De Eerste Kamer neemt het wetsvoorstel implementatie PRIIPs aan 
 21-06-2017 De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 
 01-01-2018 PRIIPs-verordening van toepassing (na uitstel)
 31-12-2019 Evaluatie gedelegeerde verordening 
 31-12-2021 Einde vrijstellingsperiode voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) en beleggingsinstellingen (bi’s) 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen