Terug

Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive, PAD)

De Payment Accounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn die als belangrijkste doel heeft voor consumenten de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter te maken, overstappen naar een andere betaalrekeningaanbieder gemakkelijker te maken, en de toegang tot een basisbetaalrekening te waarborgen.

Wat wordt er geregeld met de PAD?

Inzicht in tarieven en in rekening gebrachte kosten bij betaalrekeningen

Aanbieders van betaalrekeningen moeten de kosten voor de betaalrekening en daaraan verbonden betaaldiensten door middel van gestandaardiseerde informatiedocumenten voorleggen aan de consument, zowel vooraf (in het zogeheten ‘Informatiedocument betreffende de vergoedingen’) als in een kostenoverzicht jaarlijks achteraf (in de zogeheten 'Vergoedingenstaat').

Nationale lijst met belangrijkste getarifeerde diensten verbonden aan de betaalrekening

Aanbieders van betaalrekeningen worden verplicht om in hun communicatie gebruik te maken van gestandaardiseerde termen voor aan de betaalrekening verbonden diensten. Deze termen zijn vastgesteld in de zogeheten ‘nationale lijst van meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht’. Aanbieders dienen met ingang van 31 oktober 2018 in hun contractuele-, commerciële- en marketinginformatie voor consumenten gebruik te maken van de gestandaardiseerde terminologie in de nationale lijst.

Basisbetaalrekening, overstapdienst en vergelijkingswebsite

Het bestaan van een basisbetaalrekening, een overstapdienst en een vergelijkingswebsite voor betaalrekeningen zijn in Nederland niet nieuw. Met de implementatie van de PAD in Nederlandse wetgeving is het recht van de consument op toegang tot een betaalrekening met basisfuncties nu ook wettelijk vastgelegd en zijn aanbieders van betaalrekeningen wettelijk verplicht een overstapdienst beschikbaar te stellen. De consumentenbond stelt een vergelijkingswebsite beschikbaar waarop de tarieven van de verschillende aanbieders van betaalrekeningen op toegankelijke wijze inzichtelijk worden gemaakt.

Te verstrekken documenten

Informatiedocument betreffende de vergoedingen

Aanbieders van betaalrekeningen voor consumenten moeten hun klanten een ‘informatiedocument betreffende de vergoedingen’ aanbieden, ruim voordat deze een betaalrekening bij de betreffende aanbieder opent. Dit document geeft informatie over de tarieven van de belangrijkste diensten behorend bij de betaalrekening, zoals de kosten verbonden aan het betaalpakket. Het informatiedocument moet alle diensten uit de nationale lijst van belangrijkste getarifeerde betaaldiensten verbonden aan de betaalrekening bevatten. Vanaf 31 oktober 2018 moeten alle aanbieders van betaalrekeningen dit informatiedocument verstrekken aan hun potentiële klanten.

Vergoedingenstaat

Aanbieders van betaalrekeningen voor consumenten moeten hun klanten jaarlijks een vergoedingenstaat verstrekken. Dit overzicht geeft inzicht in de kosten die in rekening zijn gebracht voor alle aan een betaalrekening verbonden diensten en de rentevoeten die eventueel zijn gehanteerd. De klanten met een betaalrekening moeten uiterlijk 31 oktober 2019 voor het eerst een vergoedingenstaat ontvangen hebben.

Toepassing

De richtlijn is op 11 november 2016 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Aanbieders van betaalrekeningen moeten vanaf 31 oktober 2018 voldoen aan de transparantiebepalingen uit de richtlijn.

Deze richtlijn is van toepassing op betaalrekeningen waarop consumenten geldmiddelen kunnen plaatsen, contanten van kunnen opnemen en betalingstransacties van en naar derden kunnen ontvangen en uitvoeren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen