Terug

MiFID II - Initiatieftest

De MiFID II-regels zijn onder voorwaarden niet van toepassing op beleggingsondernemingen uit een derde land. Dat is het geval bij een beleggingsonderneming die uitsluitend op initiatief van een Nederlandse cliënt beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht voor die cliënt. Deze regel wordt met MiFID II opgenomen in de Wft, maar is niet nieuw. De AFM hanteert namelijk nu de ‘initiative test’.

Bepalend is wie het initiatief heeft genomen voor het verlenen of verrichten van een beleggingsdienst of beleggingsactiviteit. Er is geen sprake van ‘uitsluitend op initiatief van de cliënt’ als een beleggingsonderneming uit een derde land diensten aan cliënten in Nederland aanbiedt, promoot of daarvoor reclame maakt. In dat geval is deze uitzondering niet van toepassing en gelden de MiFID II-regels wel voor de beleggingsonderneming. Deze uitzondering is ook niet van toepassing wanneer de beleggingsonderneming extra beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten gaat verrichten, aanvullend op de beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten die door de cliënt zijn geïnitieerd.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen