Terug

MiFID II - Vergunningaanvraagformulieren

Voor de vergunningaanvragen onder MiFID II zijn 2 formulieren beschikbaar. Een voor beleggingsondernemingen en een voor aanbieders van datarapporteringsdienstverleners (DRSP’s).

In de bijlage (annex) van de formulieren staat beschreven wat u bij de aanvraag moet aanleveren, inclusief een checklist met documenten die u (meestal) moet meesturen. Als u een aanvraag indient, moet u zelf nagaan of daadwerkelijk alle benodigde informatie is ingevuld en meegestuurd. Wij raden u aan ook de leidraad vergunningaanvraag MiFID II te lezen.

Aanvraagformulier beleggingsondernemingen

Het vergunningaanvraagformulier beleggingsonderneming MiFID II is bedoeld voor alle beleggingsondernemingen die onder MIFID II vergunningplichtig zijn. Enerzijds betreft dit beleggingsdiensten of -activiteiten die al onder MiFID I vergunningplichtig waren. Anderzijds gaat dit om beleggingsdiensten of -activiteiten die onder MiFID II voor het eerst vergunningplichtig zijn geworden. Bijvoorbeeld bepaalde handelaren voor eigen rekening, brokers of handelaren voor eigen rekening in emissierechten of exploitanten van een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF).

Aanvraagformulier datarapporteringsdienstverleners

Het formulier vergunningaanvraag datarapporteringsdienstverleners MiFID II is bedoeld voor wie een vergunning aanvraagt als datarapporteringsdienstverlener (DRSP). Dit is een nieuwe categorie ondernemingen onder MiFID II. Deze categorie is onderverdeeld in APA’s, ARM’s en CTP’s. Een APA heeft een vergunning voor de publicatie van transactiemeldingen namens beleggingsondernemingen die buiten een handelsplatform om transacties afwikkelen. Een CTP heeft, kort omschreven, een vergunning voor dienstverlening op het gebied van het verzamelen van marktdata die door handelsplatformen (en via APA’s) openbaar worden gemaakt Een ARM heeft een vergunning voor het rapporteren, namens beleggingsondernemingen, van bijzonderheden van transacties aan nationale toezichthouders of aan ESMA.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen