Terug

MiFID II - Vergunningaanvraagformulieren

De uitbreiding van de vergunningplicht onder MiFID II is een belangrijk onderdeel van de herziening van MiFID I.

Voor de vergunningaanvragen onder MiFID II zijn 2 formulieren beschikbaar. Een voor beleggingsondernemingen en een voor aanbieders van datarapporteringsdienstverleners (DRSP’s). Bovendien is een leidraad beschikbaar voor bij de vergunningaanvraag.

Waarom een bijlage bij de formulieren?

In de bijlage (annex) van de formulieren staat beschreven wat u bij de aanvraag moet aanleveren, inclusief een checklist met documenten die u (meestal) moet meesturen. Als u een aanvraag indient, moet u zelf nagaan of daadwerkelijk alle benodigde informatie is ingevuld en meegestuurd. Wij raden u aan ook de leidraad vergunningaanvraag MiFID II te lezen.

Aanvraagformulier beleggingsondernemingen

Het vergunningaanvraagformulier beleggingsonderneming MiFID II is bedoeld voor aanvragers die door MIFID II vergunningplichtig worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om handelaren voor eigen rekening die voor het eerst vergunningplichtig worden, brokers of handelaren voor eigen rekening in emissierechten of exploitanten van een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF).

Ook voor de aanvraag van een vergunning voor een beleggingsdienst of -activiteit die al onder MiFID I vergunningplichtig was, moet u vanaf 1 augustus 2017 dit formulier gebruiken.

Aanvraagformulier datarapporteringsdienstverleners

Het formulier Vergunningaanvraag datarapporteringsdienstverleners MiFID II is bedoeld voor wie een vergunning aanvraagt als datarapporteringsdienstverlener (DRSP). Dit is een nieuwe categorie ondernemingen onder MiFID II. Deze categorie is onderverdeeld in APA’s, ARM’s en CTP’s. Een APA heeft een vergunning voor de publicatie van transactiemeldingen namens beleggingsondernemingen die buiten een handelsplatform om transacties afwikkelen. Een CTP heeft, kort omschreven, een vergunning voor dienstverlening op het gebied van het verzamelen van marktdata die door handelsplatformen (en via APA’s) openbaar worden gemaakt Een ARM heeft een vergunning voor het rapporteren, namens beleggingsondernemingen, van bijzonderheden van transacties aan nationale toezichthouders of aan ESMA.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen