Terug

MiFID II - Transactierapportages

Per 3 januari 2018 is MiFID II/MiFIR in werking getreden. Het doel van de nieuwe regels voor transactierapportage is om beter inzicht te krijgen in het handelsgedrag van marktpartijen en om de opsporing van marktmisbruik te verbeteren.

 

Verplichtingen voor beleggingsondernemingen en handelsplatformen

Beleggingsondernemingen moeten de details melden van de door haar uitgevoerde transacties in financiële instrumenten (en alle instrumenten die daarvan zijn afgeleid) die worden verhandeld of die toegelaten zijn tot de handel op een handelsplatform (gereglementeerde markt, MTF of OTF), ongeacht de plaats van uitvoering.

Beleggingsondernemingen kunnen zelf hun transactiegegevens melden, maar kunnen dit ook doen via een bedrijf dat optreedt als Goedgekeurd Rapporteringsmechanisme (Approved Regulatory Mechanism (ARM). Ook kunnen zij melden via een handelsplatform waarvan de systemen zijn gebruikt om de transactie uit te voeren.

Handelsplatformen zijn verantwoordelijk voor het rapporteren van transacties op hun platform voor members die geen beleggingsonderneming zijn. Deze informatie moet zo snel mogelijk (uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag), volledig en nauwkeurig aan de toezichthouder worden gemeld.

De bovengenoemde verplichting voor beleggingsondernemingen geldt niet alleen voor het uitvoeren van orders, maar ook voor het aannemen en doorgeven van orders en het nemen van beleggingsbeslissingen. Per transactie moeten ook de persoonsgegevens van de klant gemeld worden. Voor natuurlijke personen moet bij de melding gebruik worden gemaakt van een nationaal paspoortnummer. Indien de klant geen paspoort heeft dan zal een nationaal identificatienummer gebruikt moeten worden, en als de klant deze ook niet heeft dan is er als laatste mogelijkheid een zogenaamde CONCAT. Voor juridische entiteiten moet een legal entity identifier (LEI) gebruikt worden.

Legal Entity Identifier (LEI) verplicht vanaf 3 januari 2018

Bij de transactierapportages zijn beleggingsondernemingen en exploitanten van handelsplatformen verplicht om hun Legal Entity Identifier (LEI) te vermelden. De LEI wordt daarnaast gebruikt om juridische entiteiten te identificeren die bij een financiële transactie zijn betrokken. Sinds 3 januari 2018 mag een beleggingsonderneming geen transacties verrichten voor een klant die een juridische entiteit is en niet over een LEI beschikt.

De tijdelijke versoepeling van de regels die op 20 december 2017 door ESMA was aangekondigd, is niet verlengd. Met ingang van 3 juli 2018 geldt daarom de verplichting de LEI te vermelden.

Concreet betekent dit dat wanneer een klant niet over een LEI beschikt, maar hier wel voor in aanmerking komt, dat de transactie niet mag worden uitgevoerd. Ook worden de validatieregels in het TRS-systeem aangepast:

  • Voor transacties uitgevoerd op of na 3 juli 2018 moet de LEI-uitgiftedatum vóór de transactiedatum liggen. Anders wordt de transactie afgewezen.
  • Voor transacties uitgevoerd tussen 3 januari 2018 en 2 juli 2018 zal de LEI-uitgiftedatum niet worden gevalideerd tegen de transactiedatum.

Nadere regelgeving

De inhoud van de te rapporteren transactiegegevens en de specifieke vereisten zijn omschreven in een zogenaamde Commission Delegated Regulation. Daarnaast heeft ESMA op 25 december 2015 een consultatiedocument ('Guidelines on transaction reporting, reference data, order recordkeeping and clock synchronization') gepubliceerd waarin voorbeelden van verschillende scenario’s zijn opgenomen en hoe er in die situatie gerapporteerd moet worden. In oktober 2016 heeft ESMA de definitieve richtsnoeren gepubliceerd. De richtsnoeren zijn op 8 augustus 2017 geactualiseerd. In aanvulling op de richtsnoeren heeft ESMA relevante technische rapportage-instructies en XML-schema’s gepubliceerd.

Northern TRS

In het samenwerkingsverband de ‘Northern TRS’ (NTRS) hebben de toezichthouders van Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden een nieuw systeem ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van MiFID II om de rapportages te ontvangen en zo nodig door te sturen aan andere buitenlandse toezichthouders.

Registratie TRS-systeem

U moet zich registreren bij de AFM om het certificeringsproces van uw transactierapportagesysteem te doorlopen en daarmee uw toegang tot het rapportagesysteem van de AFM te testen. Met het Engelstalige formulier via de link hiernaast kunt u een registratieverzoek indienen.

In de technische handleiding (Technical guide) staan instructies die nodig zijn om in te loggen en te melden in de testomgeving van het transactierapportagesysteem van de AFM in het kader van MiFIR.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen