Terug

MiFID II - Nationale implementatie

MiFID II bestaat uit de herziening van de richtlijn MiFID I en de verordening MiFIR (en de daarop gebaseerde lagere regelgeving). De verordening MiFIR (en de gedelegeerde verordeningen op basis van MiFID II en MiFIR) werken rechtstreeks door in het Nederlands recht en hoeven daarom niet te worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Richtlijnen hebben echter geen rechtstreekse werking. Daarom moet de richtlijn MiFID II (en de gedelegeerde richtlijn onder MiFID II) wel worden geïmplementeerd in het nationaal recht. In Nederland initieert het Ministerie van Financiën de regelgeving voor de nationale implementatie van MiFID II.

De nationale implementatie van MiFID II in Nederland is afgerond. 

  • Het wetvoorstel is in september 2017 door de Tweede Kamer en op 19 december 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. Op 28 december 2017 is de wet gepubliceerd in het Staatsblad.
  • In het voorjaar van 2017 zijn de aanpassingen op besluitniveau geconsulteerd en later voorgelegd voor advies aan de Raad van State, waaronder ook de aanpassingen van het BGfo. Op 28 december 2017 is het besluit gepubliceerd in het Staatsblad.
  • Als laatste zijn de aanpassingen op het niveau van de ministeriële regeling in het najaar van 2017 geconsulteerd. De ministeriële regeling is op 4 januari 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.
  • Het nationaal regime wordt op een later moment aangepast en de benodigde wijzigingen van de Vrijstellingsregeling Wft worden in het 1e kwartaal van 2018 openbaar geconsulteerd. De bestaande vrijstellingen blijven gelden tot het nieuwe nationaal regime van toepassing is.

Ook heeft de AFM gepubliceerd welke beleidsuitingen blijven gelden en welke worden aangepast of ingetrokken.

Meer informatie

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen