Terug

MiFID II - Lagere regels

Onder MiFID II kunt u de lagere regels voor het merendeel vinden in gedelegeerde handelingen (delegated acts) opgesteld door de Commissie en technische standaarden van de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Er is momenteel geen compleet overzicht van de lagere regels specifiek voor MiFID II. ESMA werkt aan een update van de MiFID II-secties op haar website. Er is wel een overzicht van alle technische standaarden en richtsnoeren

Gedelegeerde handelingen (delegated acts)

Een gedelegeerde handeling is gebaseerd op het advies van de ESMA en is door de Europese Commissie (EC) omgezet in wetgeving. Er zijn 2 soorten gedelegeerde handelingen: een gedelegeerde richtlijn (delegated directive) en een gedelegeerde verordening (delegated regulation).

Er is één gedelegeerde richtlijn. Deze richtlijn heeft geen rechtstreekse werking en moet worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. In Nederland gebeurt dat in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Er zijn 2 gedelegeerde verorderingen. Deze verordening heeft rechtstreekse werking en implementatie in nationale wetgeving is daarom niet nodig.

Nadat de EC de delegated acts heeft gepubliceerd moeten de Raad en het Europees Parlement er nog mee instemmen. Zij hebben 3 maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Technische standaarden

In 2015 heeft ESM de Regulatoire technische standaarden (RTS) en de Implementatie technische standaarden (ITS) voor de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) gepubliceerd.

Implementatie technische standaarden (Implementing technical standards)

ESMA heeft op 11 december 2015 de Implementatie technische standaarden (ITS) voor de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) gepubliceerd. De ITS vertalen de regelgeving naar praktijk voor marktpartijen, marktinfrastructuur en nationale toezichthouders. De publicatie van de huidige ITS volgt op twee andere sets van technische normen voor de implementatie van MiFID II. De verschillende sets van technische normen zijn door ESMA ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd.

De ITS specificeren standaardformulieren, templates en procedures op de volgende onderwerpen:

  • samenwerkingsregelingen voor handelsplatformen van aanzienlijk belang in een lidstaat van ontvangst
  • opschorten en verwijderen van de financiële instrumenten van de handel op een gereglementeerde markt (RM), een Multilateral Trading Facility (MTF) of een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)
  • autorisatie van datarapporteringsdienstverleners
  • positierapportage en wekelijkse positierapporten
  • samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten bij het toezicht, on-site controles en onderzoeken en de uitwisseling van informatie
  • consultatie van andere bevoegde autoriteiten voordat een vergunning wordt verleend
  • indiening van informatie over sancties en maatregelen. 

Regulatoire technische standaarden (regulatory technical standards)

ESMA heeft op 28 september 2015 regulatoire technische standaarden (RTS) gepubliceerd voor MiFID II. De RTS’en zijn aan de Europese Commissie voorgelegd, die 3 maanden heeft om deze standaarden goed te keuren via de zogenoemde endorsement-procedure. Daarna kunnen het Europees Parlement en de Raad nog bezwaar aantekenen tegen de standaarden.

Hiermee worden de standaarden gegeven voor transparantie (pre- en post-trade transparantie voor zowel equity als non-equity instrumenten), micro-structurele onderwerpen, organisatorische eisen voor trading venues, data publicatie en toegang, transactierapportage, post-trading, commodity derivaten en best execution. De commissie heeft inmiddels bijna alle RTS’en overgenomen.

Richtsnoeren

Voor een aantal onderwerpen heeft ESMA opdracht gekregen om richtsnoeren op te stellen. Het doel van de richtsnoeren is Europese harmonisatie van het toezicht op bepaalde MIFID II-eisen. 

Voorbeelden van richtsnoeren zijn:

  • richtsnoeren vakbekwaamheid adviseurs: deze richtsnoeren gaan in op de vakbekwaamheidseisen aan adviseurs en medewerkers die informatie verstrekken over financiële instrumenten aan klanten (guidelines for the assessment of knowledge and competence)

  • richtsnoeren complexe financiële instrumenten (guidelines on complex debt instruments and structured deposits): het begrip complexe financiële instrumenten is relevant om te bepalen wanneer de passendheidstoets ex artikel 4:24 Wft moet worden afgenomen

  • richtsnoeren over transaction reporting, order record keeping en clock synchronisation (guidelines for transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation): deze stellen partijen in staat om op tijd te voldoen aan de rapportageverplichtingen die MiFID II met zich mee brengt en bevatten voorbeelden van transactierapportages.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen