Terug

MiFID II - Melding SI

Meldingen van de systematische internalisatie (SI)-status (conform art. 18.4 en art. 15.1 van de verordening No 600/2014, MiFiR) kunt u mailen naar SI-register@afm.nl. De AFM stuurt de meldingen door naar ESMA voor opname in het SI-register.

Als er sprake is van een overschrijding van de drempelwaardes voor SI, dan moet u zich vanaf dat moment houden aan de vereisten voor SI en de AFM binnen 24 uur informeren over deze overschrijding. Zie artikelen 16-20 in de bijlage van de gedelegeerde verordening 2017/565.

Voor een snelle registratie moet u de data volgens onderstaande specificaties toesturen.

Specificatie Omschrijving 
Bestandstype  Comma Separated Values-bestand
Bestandsextentie  .CSV 
Bestandsnaam [naam onderneming (max 10 letters), yyyy-mm-dd, , volgnummer melding] 
Scheidingsteken
in CSV bestand 
;  (puntkomma) 
Text qualifier
in CSV bestand
 
"

Het bestand moet altijd de velden bevatten die zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Daarnaast moeten de velden in dezelfde volgorde en identieke schrijfwijze zijn verwerkt, inclusief leestekens, hoofd- of kleine letters.

Volgorde  Veldnaam  Omschrijving  Verplichte waarde + aanwijzing  Maximale lengte 
 1 LEI_NR Lei Nummer Ja 20 karakters
 2 KVK_NR KvK-nummer van uw onderneming Ja 8 cijfers
 3 MIC_CODE Segment MIC indien beschikbaar Ja 5 karakters
 4 ONDERNEMING_NAAM Naam van uw onderneming Ja 50 karakters
 5 MiFIR_ID MiFIR Identifier

T.b.v. de identificatie van de instrumenten voor welke de onderneming SI is .

Ja, selectie uit een van de volgende waardes:
SHRS, ETFS, DPRS, CRFT, OTHR, SDRV, SFPS, BOND, ETCS, ETNS, EMAL, DERV

4 karakters
 6 SI_ID SI Identifier

Ja - vrij tekst veld waarmee op het meest granulaire niveau kan worden geïdentificeerd voor welke instrumenten de onderneming SI is. Dus isin voor equity, issuer voor bonds, class voor derivaten

Alleen invullen als er sprake is van transacties kleiner dan Standard Market Size (SMS)

50 karakters

De melding moet:

  • binnen 24 uur na de overschrijding van de SI-drempelwaarde
  • in het hierboven gespecifieerde formaat,
  • als bijlage bij het e-mailbericht
  • worden verzonden naar SI-register@afm.nl,
  • met als onderwerp: 'mutatie SI-status'.

Voeg 'SI-ID only' toe aan het onderwerp van de mail als de melding uitsluitend een wijziging in het SI-ID-veld betreft en er geen sprake is van een wijziging op MiFiR-ID-niveau.

Wij zullen aan de hand van de eerste meldingen feedback geven over de technische vereisten en als noodzakelijk vragen het bestand aan te passen conform bovenstaande specificatie.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen