Terug

MiFID II - Organised Trading Facility (OTF)

MiFID II voorziet in belangrijke wijzigingen op het gebied van de marktstructuur van Europese kapitaalmarkten.

MiFID II introduceert een nieuwe categorie handelsplatform: de Organised Trading Facility (OTF, de gereglementeerde handelsfaciliteit).

Onder MiFID I bestonden al verschillende soorten handelsplatformen. Dit waren de gereglementeerde markt, de MTF en een beleggingsonderneming met systematische internalisatie (SI). In de praktijk worden echter veel transacties buiten deze beurzen om gesloten, vaak op alternatieve handelsplatformen. Alternatieve handelsplatformen zijn georganiseerde handelsplatformen die nog niet zijn gereguleerd. Hierdoor is er weinig transparantie over de transacties die op deze handelsplatformen worden verricht. Bovendien kan niet worden gecontroleerd of de order in het belang van de klant is uitgevoerd.

 

 

Nieuwe eisen

De OTF is bedoeld om een level playing field tussen de diverse plaatsen voor uitvoering van orders te realiseren. Zo gaat een aantal eisen dat nu van toepassing is op de handel op een gereglementeerde markt of een MTF ook gelden voor de handel op een OTF. Dit zijn bijvoorbeeld regels op het gebied van:

  • billijke en ordelijke handel
  • uitvoering van orders
  • pre- en post-trade transparantie
  • toelating van financiële instrumenten
  • toelating van leden tot die platformen.

Op een OTF kunnen geen transacties in aandelen worden verricht.

Belangrijkste kenmerken

De definitie van OTF is met opzet breed, zodat zij zo veel mogelijk (toekomstige) vormen van georganiseerde uitvoering van transacties kan omvatten. De OTF is een multilateraal handelsplatform waarbinnen koop- en verkoopintenties van partijen van obligaties, derivaten of gestructureerde producten, worden samengebracht waardoor een overeenkomst ontstaat. De exploitant van een OTF moet beschikken over een vergunning en moet daarbij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een beleggingsonderneming.

Dit betekent onder meer dat de exploitant moet voldoen aan bepaalde regels over het verstrekken van informatie, de best execution-verplichting en regels voor de orderuitvoering aan cliënten. Bovenstaande verplichtingen houden verband met de discretionaire bevoegdheid die een exploitant van een OTF heeft voor het uitvoeren van transacties. Deze exploitant kan namelijk zelf beslissen of hij een order plaatst in het OTF-systeem of een order uit dit systeem haalt.

Onderscheid met andere handelsplatformen

Een kenmerkend verschil tussen een OTF enerzijds en een MTF of gereglementeerde markt anderzijds, is dat laatstgenoemden op een niet-discretionaire wijze orders uitvoeren, terwijl de exploitant van een OTF wel die discretie heeft. Dit is de voornaamste reden dat op de exploitant van een OTF de zorgplicht en best execution-verplichtingen van toepassing zijn. Deze verplichtingen gelden niet voor een MTF of gereglementeerde markt ten opzichte van haar members.

Een ander verschil is dat transacties die op een OTF worden uitgevoerd geen betrekking hebben op aandelen in tegenstelling tot transacties die kunnen worden uitgevoerd op een gereglementeerde markt of een MTF. Omdat een OTF kwalificeert als een handelsplatform moet de exploitant neutraal zijn. Orders mogen daarom in principe niet voor eigen rekening van de exploitant van een OTF worden uitgevoerd. Wanneer een beleggingsonderneming (op een systematische wijze) orders van haar cliënten voor eigen rekening wil uitvoeren, dan kan dat uitsluitend via systematische internalisatie.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen