Terug

MiFID II - Directe elektronische toegang

MiFID II voorziet in belangrijke wijzigingen op het gebied van de marktstructuur van Europese kapitaalmarkten. Onder MiFID II wordt directe elektronische toegang gedefinieerd en worden de regels voor rechtstreekse elektronische toegang tot handelssystemen aangescherpt.

Beleggingsondernemingen die directe electronische toegang bieden moeten dit melden bij de AFM.

Rechtstreekse elektronische toegang (direct electronic access, DEA) betekent dat een lid, deelnemer of cliënt van een handelsplatform (de aanbieder) een (rechts)persoon toestaat van zijn handelscode(toegang) gebruik te maken. Hierdoor kan deze (rechts)persoon orders direct aan een handelsplatform doorgeven, eventueel met gebruikmaking van de infrastructuur van de aanbieder of door de aanbieder ter beschikking gestelde verbindingssystemen.

Daarbij is van belang dat degene die op de handelscode van een ander handelt (ongeacht de gebruikte technologie) de mogelijkheid heeft om zelf de exacte fractie van een seconde te bepalen waarin de order wordt ingelegd en dat hij in staat is te bepalen wat de exacte levensduur van een order is.

Verantwoordelijkheid

De beleggingsondernemingen die directe elektronische toegang aanbieden blijven verantwoordelijk voor orders die door hun cliënten zijn ingegeven met gebruikmaking van hun systemen en/of hun handelscodes. Ze moeten criteria opstellen over de geschiktheid van de partijen aan wie de rechtstreekse toegang wordt verschaft. Ook moet de beleggingsonderneming ervoor zorgen dat cliënten die van directe elektronische toegang gebruik maken voldoen aan de regels van MiFID II en aan de regels van het handelsplatform. Daarnaast moeten ze risicocontroles en drempelwaardes inbouwen en in staat zijn om de toegang van individuele cliënten stop te zetten.

Handelsplatformen moeten ook risicocontroles en drempelwaardes inbouwen voor rechtstreekse toegang tot de handel. Daarnaast moeten zij regels opstellen die ervoor zorgen dat aanbieders van directe elektronische toegang de regels van MiFID II naleven. Wanneer een aanbieder niet aan de regels van het handelsplatform voldoet, moet het platform in staat zijn om de verlening van directe toegang door de aanbieder aan zijn cliënt op te schorten of te beëindigen.

Onder MiFID II is het uitgangspunt dat handelaren voor eigen rekening die rechtstreekse elektronische toegang hebben tot een handelsplatform een vergunning moeten hebben en aan doorlopende eisen moeten voldoen.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen