Terug

MiFID II - Algoritmische handel

MiFID II voorziet in belangrijke wijzigingen op het gebied van de marktstructuur van Europese kapitaalmarkten.

Algoritmische handel is de handel in financiële instrumenten waarbij een computeralgoritme automatisch individuele parameters van orders bepaalt. Voorbeelden van die parameters zijn de initiatie, het tijdstip, de prijs en de omvang van de order. Het algoritme bepaalt ook hoe de uitgevoerde order wordt beheerd. Dat kan met weinig of zonder menselijk ingrijpen.

Beleggingsondernemingen die algoritmisch handelen moeten dit melden bij de AFM.

 

High frequency trading (HFT)

High frequency trading (HFT) is een manier waarop algoritmische handel kan plaatvinden. Bij HFT analyseert het handelssysteem met hoge snelheid marktgegevens en zendt vervolgens binnen een zeer korte tijdspan grote aantallen orders door of past deze aan in reactie op deze analyse. HFT is geen strategie maar een technologie waarmee traditionele handelsstrategieën worden uitgevoerd.

Maatregelen en risicocontroles

MiFID II introduceert voor de algoritmische handel een combinatie van maatregelen en specifieke risicocontroles. MiFID II beoogt de operationele risico’s aan te pakken door regulering van onder meer interne beheersing en bedrijfsvoering van marktpartijen. Daarnaast introduceert MiFID II maatregelen op het gebied van handelsmechanismen die invloed hebben op de aard van de prijsvorming en het gedrag van marktspelers.

Beleggingsondernemingen die gebruik maken van algoritmische handel en HFT moeten voldoen aan eisen voor interne bedrijfsvoering en aan informatie- en documentatieplichten. Hierdoor kunnen verstoringen van de markt worden voorkomen. Daarnaast stelt MiFID II specifieke eisen aan beleggingsondernemingen die als market maker gebruik maken van algoritmische handel en HFT. Handelaren voor eigen rekening die gebruik maken van HFT moeten beschikken over een vergunning en moeten voldoen aan de toepasselijke MiFID II-regels. Zij kunnen geen gebruik maken van een vrijstelling van MiFID II.

Veerkrachtige handelssystemen

Daarnaast zijn de MiFID II-regels van toepassing op handelsplatformen waarop handelaren zijn aangesloten die gebruik maken van algoritmische handel en HFT. Het betreft dan een gereglementeerde markt, een MTF of een OTF. Deze regels moeten voorkomen dat algoritmische handel en HFT tot een onordelijke markt leiden en kunnen worden misbruikt. Handelsplatformen moeten erop toezien dat hun handelssystemen voldoende veerkrachtig en getest zijn om grote orderstromen of marktinspanningen het hoofd te kunnen bieden.

Handelsplatformen moeten er ook op toezien dat hun systemen met handelsonderbrekers zijn toegerust om de handel tijdelijk te kunnen stilleggen of te beperken bij onverwachte koersschommelingen.

Selfassessment

Beleggingsondernemingen die algoritmisch handelen zijn verplicht om jaarlijks een zelfbeoordeling te doen. Daarnaast moet er een validatierapport over hun algoritmische handelsactiviteiten opgesteld worden (artikel 17 MiFIDII en Artikel 9 van RTS6).

Template zelfbeoordeling

De AFM heeft een template ontwikkeld die u kunt gebruiken. Deze template helpt u om de zelfbeoordeling te structureren. Beleggingsondernemingen kunnen zelf invulling geven aan deze verplichting. Het gebruik van deze template is niet verplicht.

De AFM heeft de mogelijkheid om de jaarlijkse zelfbeoordeling en het validatierapport bij beleggingsondernemingen die algoritmisch handelen op te vragen.

RTS6 analyse 2019

In 2019 heeft de AFM een analyse uitgevoerd op de zelfbeoordelingen van een twintigtal handelaren voor eigen rekening. De belangrijkste bevindingen van deze analyse kunt u vinden in de bijgevoegde presentatie.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen