Terug

MiFID II - Positielimieten voor grondstoffenderivaten

Het is een in Nederland gevestigde persoon niet toegestaan een nettopositie in een grondstoffenderivaat aan te houden die de positielimiet overschrijdt. Dit geldt ook voor partijen die niet vergunningplichtig zijn.

Vaststellen positielimieten

Voor alle grondstoffenderivaten die primair (i.e. grootste handelsvolume) in Nederland worden verhandeld moet de AFM positielimieten vaststellen. De limieten zijn van toepassing op grondstoffenderivaten die op handelsplatformen worden verhandeld en economisch gelijkwaardige OTC-contracten. Wanneer de positielimiet dreigt te worden overschreden, kan de AFM een persoon verplichten geen nieuwe overeenkomsten te sluiten of de omvang van de positie af te bouwen.

De AFM stelt in het najaar van 2017 de positielimieten vast. ESMA bepaalt in level 2-regelgeving de bandbreedte waarbinnen die positielimieten moeten worden vastgesteld.

Vaststelling uitzondering positielimieten

Positielimieten gelden niet voor posities die worden aangehouden door of voor rekening van een niet-financiële entiteit en waarvan objectief kan worden vastgesteld dat dit voor hedging doeleinden is. Dat betekent dat  de aangehoudenposities de risico’s verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit van die niet-financiële entiteit. Partijen kunnen daarvoor een vrijstelling bij de AFM aanvragen. De informatie die moet worden verstrekt bij een dergelijke aanvraag is terug te vinden in artikel 8 van gedelegeerde verordening 2017/591. Zie ook de Q&A's over positielimieten.

Positielimieten gelden ook niet voor posities die het gevolg zijn van transacties op een handelsplatform die op de lijst staat in de bijlage bij deze opinie van ESMA. In deze opinie wordt bovendien beschreven aan welke voorwaarden een handelsplatform moet voldoen om op de lijst te komen.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen