Terug

MiFID II - Kostentransparantie

De herziening van MiFID I leidt tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van beleggersbescherming. De bescherming van de beleggers neemt toe door aangescherpte en nieuwe gedragsregels onder MiFID II.

Een beleggingsonderneming moet zijn cliënt informeren over de totale kosten van de beleggingsdienstverlening en de financiële instrumenten. MiFID II stelt extra eisen en verduidelijkt een aantal bestaande eisen. Met MiFID II gelden de eisen voor kostentransparantie ook voor professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen.

Samenvatting regels

Samengevat houden de nieuwe regels het volgende in:

  1. De beleggingsonderneming moet voorafgaand aan de dienstverlening de cliënt een totaaloverzicht van alle te verwachten kosten verstrekken. Onder alle kosten wordt verstaan: de kosten van de dienstverlening (beleggingsdienst en nevendienst) en de kosten van het financieel instrument, bijvoorbeeld de transactiekosten die een fonds maakt bij de koop en verkoop van effecten.

    De eisen voor kostentransparantie bij een financieel instrument zijn van toepassing wanneer een beleggingsonderneming financiële instrumenten aanbeveelt of verkoopt, of een verplichting heeft om een PRIIP’s KID of UCITS KIID te verstrekken.

  2. Met behulp van een illustratie moet de beleggingsonderneming haar cliënt inzicht geven in het cumulatieve effect van de totale kosten op het rendement.

  3. De beleggingsonderneming moet haar cliënt informeren over de manier waarop de kosten in rekening worden gebracht.

  4. De beleggingsonderneming die een doorlopende relatie heeft met een cliënt moet deze cliënt ten minste 1 keer per jaar informatie geven over de in totaal in rekening gebrachte kosten. Deze informatie kan in de reguliere periodieke rapportages worden opgenomen.

 

Voorbeeldcasussen en veelgestelde vragen

In 2 voorbeeldcasussen wordt beschreven hoe een beleggingsonderneming kan voldoen aan de bepalingen met betrekking tot kostentransparantie in verschillende situaties en momenten in de tijd.

Zie hiernaast ook een aantal Q&A's van ESMA over kostentransparantie een lijst van veelgestelde vragen van de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen