Terug

MiFID II - Best execution

De herziening van MiFID I leidt tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van beleggersbescherming. De bescherming van de beleggers neemt toe door aangescherpte en nieuwe gedragsregels onder MiFID II.

Beleggingsondernemingen moeten toereikende maatregelen nemen om bij het uitvoeren van orders van een cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Deze verplichting wordt de best execution-verplichting genoemd.

Deze verplichting betekent onder meer dat de beleggingsonderneming de uitvoeringsplaats dient te kiezen die de meeste kans geeft op het best mogelijke resultaat voor de cliënt. Daarbij houdt de beleggingsonderneming rekening met verschillende factoren, zoals de kwalificatie van de cliënt, de prijs van het financiële instrument, de kosten van de uitvoering, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang en de aard van de order.

De best execution-verplichting bestond ook al onder MiFID I. Binnen MiFID II wordt deze verplichting uitgebreid en aangescherpt.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen van de best execution-verplichting ten opzichte van MiFID I die van toepassing zijn op beleggingsondernemingen en handelsplatformen zijn:

  • Beleggingsondernemingen zijn verplicht om een beleid op te stellen voor hun orderuitvoering. Die verplichting gold ook al onder MiFID I, maar MiFID II geeft een extra toelichting: het beleid moet voor de klant helder, voldoende gedetailleerd en op een begrijpelijke wijze zijn beschreven. Daarnaast verplicht MiFID II dat beleggingsondernemingen doorlopend hun beleid monitoren op effectiviteit. Als tijdens het monitoren blijkt dat het beleid niet effectief is, moet deze adequaat worden aangepast.

  • Plaatsen van uitvoering (gereglementeerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten (MTF), georganiseerde handelsfaciliteiten (OTF), beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling (SI), marketmakers en andere liquiditeitsverstrekkers) moeten aanzienlijk meer informatie publiceren over factoren die de kwaliteit van uitvoering van individuele financiële instrumenten beïnvloeden. Van beleggingsondernemingen wordt verwacht dat zij deze (nieuwe) beschikbare informatie gebruiken bij de beoordeling van de kwaliteit van plaatsen van uitvoering en de aanscherping van het eigen orderuitvoeringsbeleid.

  • Beleggingsondernemingen moeten jaarlijks per klasse financieel instrument en per type klant de top 5 van handelsplaatsen publiceren waar zij cliëntenorders uitvoeren en/of waaraan zij orders doorgeven. Daarnaast moeten zij op basis van hun monitoringactiviteiten per klasse financieel instrument een analyse maken en publiceren over de kwaliteit van uitvoering.

  • Het begrip ‘financieel instrument’ is in MiFID II aangepast. Grondstoffenderivaten en emissierechten vallen nu ook onder het begrip financieel instrument. Dit heeft tot gevolg dat beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten voor grondstoffenderivaten en emissierechten ook aan de best execution-verplichting moeten voldoen.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen