Terug

MiFID II - Bescherming beleggers

De herziening van MiFID I leidt tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van beleggersbescherming. De bescherming van de beleggers neemt toe door aangescherpte en nieuwe gedragsregels onder MiFID II.

Beleggingsondernemingen moeten bijvoorbeeld meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst en over de onafhankelijkheid van hun beleggingsadvies. Er komen ook nieuwe gedragsregels voor beleggingsdienstverlening. Zo moet personeel met klantcontact voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Ook door het stellen van organisatorische eisen ontstaat er meer beleggingsbescherming. Bijvoorbeeld doordat regels voor productontwikkeling ook voor beleggingsondernemingen gaan gelden.

Daarnaast zijn beleggingsondernemingen verplicht te rapporteren over de transacties die zij uitvoeren. Daarvoor hebben zij onder andere klantinformatie nodig, zoals het nationaal paspoortnummer of nationaal identificatienummer. De paspoort- en identiteitsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toezichtdoeleinden en worden beschermd conform de Europese Wetgeving.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen