Terug

Market Abuse Regulation (MAR)

Per 3 juli 2016 is de Europese Verordening marktmisbruik (Market Abuse Regulation, MAR) van toepassing in Nederland. Op deze pagina vindt u onder meer links naar de wetgeving en de veelgestelde vragen waarin de nieuwe regels uit de MAR worden toegelicht.

Ondanks dat de MAR rechtstreekse werking heeft, biedt zij de AFM een aantal opties die we graag verduidelijken. Daarnaast vestigen wij graag de aandacht op enkele definitieve lagere verordeningen en informatiemateriaal, dat vooruitlopend op de inwerkingtreding, op de MAR is aangesloten.

Achteraf melden van uitstel van openbaarmaking

Bij de voorschriften voor de openbaarmaking van voorwetenschap geldt als hoofdregel dat voorwetenschap, die rechtstreeks betrekking heeft op de betrokken uitgevende instelling, zo snel mogelijk openbaar moet worden gemaakt door die uitgevende instelling. Als uitzondering op die hoofdregel kan een uitgevende instelling, als zij aan 3 cumulatieve voorwaarden voldoet, het openbaar maken van de voorwetenschap uitstellen. Dat uitstel moet worden gemeld bij de AFM, onmiddellijk nadat de betreffende voorwetenschap openbaar is gemaakt.

Bij de wijze waarop het uitstel moet worden gemeld kan door de lidstaten gekozen worden uit 2 opties:

  1. De uitgevende instelling stelt de bevoegde autoriteit van het uitstel op de hoogte, nadat de informatie openbaar is gemaakt, en legt schriftelijk uit hoe aan de vereisten voor het uitstel is voldaan. of
  2. De uitgevende instelling stelt de bevoegde autoriteit van het uitstel op de hoogte, nadat de informatie openbaar is gemaakt, en geeft alleen op verzoek van de bevoegde autoriteit een afschrift van de schriftelijke uiteenzetting hoe aan de vereisten voor het uitstel is voldaan. 

De AFM kiest voor de tweede optie. Uitgevende instellingen hoeven alleen te melden dat het gaat om voorwetenschap waarvoor zij uitstel hebben genomen. Een schriftelijke uiteenzetting van op welke wijze aan de voorwaarden voor het uitstel is voldaan, hoeft enkel op verzoek van de AFM te worden aangeleverd.

Publicatie van transacties leidinggevenden

Voor transacties door leidinggevenden worden 2 opties gegeven voor het openbaar maken van transacties leidinggevenden: door de melder zelf, of door de bevoegde autoriteit. De AFM kiest voor de tweede optie om dergelijke transacties openbaar te maken in haar register. Ook zal de AFM de huidige drempel van €5.000 blijven hanteren, als drempel voor het totaalbedrag van bij elkaar opgetelde transacties.

Definitieve lagere regelgeving

Ter informatie wijzen wij u graag op de publicatie door de Europese Commissie (EC) van de uitvoeringsverordeningen voor onder andere:

Daarnaast zijn er diverse gedelegeerde verordeningen door de EC gepubliceerd:

Instelling voor collectieve belegging

In artikel 19 MAR wordt een lid 1a toegevoegd en wordt lid 7 aangevuld voor:

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen