Terug

Leidraden van de AFM

Een leidraad is een schriftelijke beleidsuiting waarin de AFM aan marktpartijen richting en duidelijkheid wil geven.

Een leidraad geeft bijvoorbeeld aanbevelingen, handvatten of extra uitleg. Met een leidraad kan de AFM bijvoorbeeld ook (gedrags-)richtlijnen aan de markt meegeven. Het doel van een leidraad is een specifieke groep van personen te informeren of meer inzicht te geven over een bepaald onderwerp. Een leidraad wordt vaak gepubliceerd naar aanleiding van de roep vanuit de markt of naar aanleiding van specifieke gevallen uit de praktijk.

Overzicht leidraden

Titel  Gepubliceerd op  Laatst gewijzigd op  Vervallen per 
Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening
november 2021    
Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht
november 2020  
Leidraad Tweedepijler pensioenadvies
augustus 2018    
Leidraad invulling van de zorgplicht bij (semi) automatisch vermogensbeheer  maart 2018  

Brochure uitbrengen van beleggingsaanbevelingen

juli 2017 januari 2018   
Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek
20 maart 2017    
Leidraad Wet verbeterde premieregeling  december 2016    
Leidraad Consument en Incassotrajecten  november 2016     
Leidraad voor aandeelhouders september 2016 maart 2021  
Leidraad Kwalificatie innovatieve dienstverlening  augustus 2016  januari 2018  
Beoordelingskader voor actief beheerde ETF’s en ETF’s op een alternatieve index augustus 2016  januari 2018  
Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen
juni 2016  maart 2021  
Leidraad Risicoprofielen november 2010 november 2018  
Leidraad Interpretatie van het provisieverbod beleggingsondernemingen maart 2016 januari 2018  
Leidraad vastgoedtaxaties (consultatieversie) december 2015    
Leidraad Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen december 2015 januari 2018  
Handreikingsdossier klantinventarisatie beleggingsondernemingen
april 2015  januari 2018  november 2021 
Handboek online dienstverlening november 2013 november 2021  
Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet augustus 2013 januari 2019
 
Dienstverlening op maat voor beleggingsondernemingen
juli 2013 januari 2018  november 2021 
Dienstverlening op maat: financiële dienstverlening
juli 2013
 
Betalingsachterstanden bij hypotheken  maart 2013    
Klant in beeld: Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer
november 2011  januari 2018  november 2021
Leidraad Actief en passief beleggen in het belang van de klant oktober 2011   januari 2018
Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw - financiële ondernemingen
december 2009 januari 2018  november 2021
Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw - beleggingsondernemingen december 2009 januari 2018  november 2021 
Leidraad Passende provisie financiële dienstverleners juli 2009   januari 2018
Leidraad Meldplicht aanbieders oktober 2008    

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen