Terug

Klachtenrapportage invullen of zelf bouwen

Verzekeraars zijn wettelijk verplicht één keer per jaar alle ontvangen, afgesloten en nog openstaande klachten aan de AFM te rapporteren. U kunt de klachten invoeren in een Excelmodel of rapporteren met een door u zelf gebouwde en gevalideerde rapportage.

Invoeren van klachten in het Excelmodel

Het Excel-invulblad is een Excelsheet dat gebruikt mag worden om de klachtenregels in te administreren en te bewaren. U kunt in het Excel-invulblad alle ontvangen, afgesloten en nog openstaande klachten in het Excelmodel registreren. Elke klacht die u rapporteert, heeft een eigen anonieme code. Als een klacht meerdere jaren loopt, kan het voorkomen dat u meerdere jaren onder dezelfde code aan de AFM rapporteert.

In de 'Specificatie Klachtenuitvraag' leest u de opzet van de uitvraag, de definitie van de datapunten, het te volgen rapportageproces en de aanleverenvereisten.

Verder heeft u voor het invoeren het document ‘Definities waardenbereik’ nodig, bijvoorbeeld om de juiste codes voor de productsoorten in te voeren. Pas als de AFM u vraagt te rapporteren, moet u het volledig ingevulde Excelmodel volgens de instructie opslaan en kunt u deze uploaden naar de rapportageomgeving. U ontvangt ieder jaar in februari een persoonlijke link naar de rapportageomgeving.

Zelf bouwen en valideren van de klachtenrapportage

Aan de hand van de ‘Specificatie klachtenuitvraag’, ‘Definities waardenbereik’, ‘Taxonomie (XSD) met een XML schema’ en ‘Waardenbereik referentie-bestanden’ kunt u de rapportage uit uw eigen interne klachtenadministratie zelf samenstellen en valideren. Door vooraf te valideren kunt u controleren of de rapportage voldoet aan het waardenbereik en de gestelde technische vereisten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen