Terug

Kennis- en ervaringstoets

Bij execution only dienstverlening zijn financiële dienstverleners die impactvolle financiële producten aanbieden of daarin bemiddelen verplicht om eerst informatie over de kennis en ervaring van een klant in te winnen. Op basis van deze informatie beoordeelt de financiële dienstverlener of de dienst of het product aansluit bij de kennis en ervaring van de klant. Klanten die onvoldoende kennis en ervaring blijken te hebben, krijgen een waarschuwing en/of mogen geen gebruik maken van deze vorm van dienstverlening. De kennis- en ervaringstoets is een belangrijke poortwachter die bijdraagt aan de bescherming van consumenten. 

Reële inschatting kennis en ervaring klant

Financiële dienstverleners moeten de kennis- en ervaringstoets zo inrichten dat ze een reële inschatting kunnen maken van de kennis- en ervaring van de klant. De AFM heeft op basis van onderzoek aandachtspunten geformuleerd voor de kennis- en ervaringstoets bij impactvolle financiële producten. Deze informatie staat in de Q&A en het factsheet. Gebruik deze aandachtspunten om een goede kennis- en ervaringstoets op te stellen of de huidige toets aan te scherpen.

Wanneer is een kennis- en ervaringstoets verplicht?

De kennis- en ervaringstoets is onder meer verplicht als een financiële dienstverlener, zonder daarbij te adviseren, de volgende financiële producten aanbiedt of daarin bemiddelt: 

  • hypotheek
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • betalingsbeschermer (bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering die is afgesloten ter dekking van het risico dat de klant de betalingsverplichtingen voor zijn of haar hypotheek niet kan nakomen)

Een ‘complex product’ in de zin van artikel 1 van het BGfo, bijvoorbeeld een beleggingsobject, een beleggingsverzekering of een tweedepijlerpensioenverzekering. Dit volgt uit artikel 4:24, eerste lid, Wft jo. artikel 80e, eerste lid, BGfo. In deze artikelen staat ook het volledige overzicht van producten waarbij de kennis- en ervaringstoets van toepassing is.

Execution only bij onvoldoende kennis onwenselijk

Een financiële dienstverlener moet de klant waarschuwen, als uit de ingewonnen informatie blijkt dat de financiële dienst niet passend is. Dat is het geval als de klant de toets met onvoldoende positief resultaat heeft gemaakt. In de waarschuwing moet de financiële dienstverlener de klant erop wijzen dat het inwinnen van advies raadzaam is. Vanuit het perspectief van consumentenbescherming vindt de AFM het onwenselijk om het product in zo'n geval execution only af te laten sluiten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen