Terug

Klantbelang Dashboard 2018 – Claimafhandeling (uitgevoerd door Stv)

In 2018 heeft De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) een onderzoek uitgevoerd naar de claimafhandeling ten behoeve van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV). Het is de eerste rapportage die valt onder de samenwerkingsovereenkomst die Stv, het Verbond van Verzekeraars en de AFM per 1 januari 2018 hebben gesloten.

Themarapportage Claimafhandeling 2018

Uit de ‘Themarapportage Claimafhandeling’ blijkt dat transparantie en communicatie relatief laag scoren bij de claimafhandeling. Zo geeft slechts de helft van de KKV-houders duidelijke en goed vindbare informatie over afschrijvingslijsten, terwijl er wel grote verschillen in die lijsten - en dus in schadevergoedingen - bestaan. Dat is niet klantgericht, zo concludeert Stv.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen