Terug

Essentiële Beleggersinformatie (Ebi)

In reclame-uitingen voor beleggingsinstellingen die de Essentiële Beleggersinformatie voeren, moet een nieuwe risico-indicator met verplichte waarschuwingszin staan. De waarschuwingszin luidt: ‘Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.’ Deze zin moet samen met de risicometer van het product worden opgenomen in de reclame.

risicoscore-1-voorbeeld-rondDe Financiële Bijsluiter van beleggingsinstellingen ziet er anders uit dan die van andere complexe producten. Dit komt doordat deze is gebaseerd op Europese regelgeving. De Essentiële Beleggersinformatie zorgt ervoor dat consumenten deze informatie binnen Europa onderling eenvoudiger kunnen vergelijken. Deze verandering geldt alleen voor dit type Financiële Bijsluiter.

In reclame-uitingen voor beleggingsinstellingen die de Essentiële Beleggersinformatie voeren, moet een nieuwe risico-indicator met verplichte waarschuwingszin staan. De waarschuwingszin luidt: ‘Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.’ Deze zin moet samen met de risicometer van het product worden opgenomen in de reclame.

Vereisten vormgeving

Voor het opnemen van de risico-indicator in de Essentiële Beleggersinformatie wordt geen vast vormgegeven afbeelding door de AFM beschikbaar gesteld. De risico-indicator die moet worden opgenomen in de Essentiële Beleggersinformatie dient u derhalve zelf vorm te geven. De risico-indicator moet echter voldoen aan de in de verordening opgenomen voorschriften. Een voorbeeld hiervan treft u aan in het document CESR’s template for the Key Investor Information document.

De vormgeving en inhoud van de Essentiële Beleggersinformatie zijn in grote lijnen vastgelegd in de EU verordening 583/2010 en voor sommige deelonderwerpen nader ingevuld in de guidance van ESMA. Dit document kunt u raadplegen bij het opstellen van uw eigen Essentiele Beleggersinformatie documenten.

ESMA zal deze guidance nog officieel omzetten in binding technical standards. Tot die tijd beschouwt de AFM de door ESMA gepubliceerde guidance als enige juiste invulling van de normen uit verordening 583/2010 en zal deze ook in het toezicht als zodanig toepassen. Het gebruik van de term “Essentiële Beleggersinformatie” ligt vast in de vertaling van richtlijn en verordening. Op deze plaats wordt u de komende tijd nader op de hoogte gehouden van de invoering van UCITS IV. Meer informatie vindt u hieronder.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM via 0800 6800 680 (gratis) en u kunt uw vraag ook mailen naar ondernemersloket@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact met het ondernemersloket

Als financiële onderneming kunt u met al uw vragen terecht bij het ondernemersloket van de AFM.

Ondernemersloket

Alle onderwerpen