Terug

IDD - Transparantie

De IDD zorgt voor een aantal nieuwe transparantieregels waaraan marktpartijen moeten voldoen, zoals transparantienormen op gebied van beloning en provisie en het standaarddocument voor schadeverzekeringen (IPID).

Beloningstransparantie

Een directe aanbieder moet de klant voorafgaand aan het sluiten van de verzekering informeren over de aard van de beloning die de verkoopmedewerker ontvangt. Een adviseur of bemiddelaar moet de klant voorafgaand aan het sluiten van een schadeverzekering melden of de klant hem rechtstreeks moet betalen of dat hij hiervoor provisie ontvangt van de aanbieder. Als de adviseur of bemiddelaar rechtstreeks door de klant wordt betaald, moet hij de hoogte van het bedrag vermelden. Als het bedrag niet kan worden achterhaald, moet hij aangeven hoe deze wordt berekend.

Transparantie over eigendomsverhoudingen

Ook moet de adviseur of bemiddelaar voorafgaand aan het sluiten van een verzekering bekend maken of sprake is van een eigendomsverhouding met de aanbieder (of moedermaatschappij) van deze verzekering. Dit is het geval als er een gekwalificeerde deelneming is van 10% of meer van de stemrechten of van het kapitaal in elkaars onderneming.

Transparantie over objectieve analyse

De adviseur moet de klant voorafgaand aan het sluiten van de verzekering kenbaar maken of hij adviseert op basis van een objectieve analyse en of hij een contractuele verplichting heeft om uitsluitend voor bepaalde aanbieders te adviseren. De AFM heeft over het Dienstverleningsdocument aangeven dat er sprake is van een objectieve analyse als er een analyse wordt gemaakt van meer dan 50% van in de markt verkrijgbare vergelijkbare verzekeringen.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen