Terug

IDD - Productontwikkeling

De IDD schrijft nieuwe productontwikkelingsnormen voor. Deze nieuwe normen worden deels uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en in een direct werkende Uitvoeringsverordening. Deze verordening wordt naar verwachting in het najaar van 2017 door de Europese Commissie definitief gemaakt.

Hieronder volgt op hoofdlijnen een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die volgen uit de IDD en het concept van de Uitvoeringsverordening. De AFM geeft na de definitieve publicatie van de Uitvoeringsverordening meer uitleg over de nieuwe productontwikkelingsnormen.

Voor wie gelden de normen?

De nieuwe normen gaan gelden voor partijen die verzekeringen ontwikkelen, samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen. Dit kunnen zijn: aanbieders, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten. Daarnaast gaan ook de nieuwe regels gelden voor adviseurs en bemiddelaars die verzekeringen distribueren. Als een partij zowel ontwikkelt als distribueert, zoals directe aanbieders, dan moet deze aan de normen voor ontwikkelaars en distributeurs voldoen.

Welke productontwikkelingsnormen gaan gelden voor ontwikkelaars?

Ontwikkelaars zijn verzekeraars of bemiddelaars die verzekeringen ontwikkelen, samenstellen en verkrijgbaar stellen. Voor hen gaan de volgende regels gelden:

 • Doelgroep: voor elke verzekering wordt de doelgroep bepaald inclusief behoeften, kenmerken en doelstellingen.
 • Producttest: producten worden getest met relevante scenario-analyses.
 • Productevaluatie: producten worden periodiek geëvalueerd.
 • Distributie: de ontwikkelaar bepaalt per verzekeringsproduct de geschikte distributiestrategie. Om te zorgen dat het verzekeringsproduct wordt gedistribueerd aan de doelgroep zal de ontwikkelaar distributeurs moeten informeren over de kenmerken van het product, het productontwikkelingsproces, de doelgroep en distributiestrategie. Deze informatie stelt de distributeur in staat om het verzekeringsproduct aan de juiste doelgroep te distribueren.
 • Gekwalificeerd personeel: de ontwikkelaar zorgt ervoor dat het bij de productontwikkeling betrokken personeel de nodige vaardigheden, kennis en expertise heeft om het verzekeringsproduct en de doelgroep te begrijpen. 
 • Inrichting: de ontwikkelaar richt een adequaat productontwikkelingsproces in.

Welke productontwikkelingsnormen gaan gelden voor distributeurs?

Adviseurs en bemiddelaars zijn distributeurs. Ook directe aanbieder zijn distributeurs. Voor hen gaan de volgende regels gelden:

 • Inrichting: de distributeur richt een productdistributieproces in dat ervoor zorgt dat:
  • alle benodigde informatie van de ontwikkelaar wordt verkregen zodat de distributeur de kenmerken van het product, het productgoedkeuringsproces en de doelgroep begrijpt;
  • schade aan klanten wordt beperkt of voorkomen;
  • een behoorlijk management van belangenconflicten wordt ondersteund; en
  • rekening wordt gehouden met de doelstellingen, behoeften en kenmerken van de doelgroep.
 • Afstemming: de distributiestrategie en doelgroep zijn in lijn met die van de ontwikkelaar.
 • Evaluatie: het productdistributieproces wordt periodiek geëvalueerd, waarbij wordt geverifieerd of verzekeringsproducten zijn verkocht aan de doelgroep.
 • Informatieverstrekking op verzoek van ontwikkelaar: op verzoek van de ontwikkelaar voorziet de distributeur de ontwikkelaar van verkoopinformatie over het verzekeringsproduct en informatie over de uitkomsten van de periodieke evaluatie van het productdistributieproces voor zover de ontwikkelaar die nodig heeft om het verzekeringsproduct te evalueren (bijvoorbeeld informatie over verkoop buiten de doelgroep, soort cliënten en ontvangen klachten).
 • Informatieverstrekking uit eigen beweging: als de distributeur ontdekt dat een product niet bij de geïdentificeerde doelgroep past, informeert hij de ontwikkelaar en past hij zo nodig zijn distributiestrategie aan.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen