Terug

IDD - Productontwikkeling

De IDD schrijft nieuwe productontwikkelingsnormen voor. Deze zijn een aanvulling op productontwikkelingsnormen die al sinds 2013 in het BGfo Wft zijn opgenomen. De bescherming van consumenten neemt toe dankzij de nieuwe productontwikkelingsnormen uit de IDD. 

De nieuwe productontwikkelingsnormen zijn voor een deel uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en volgen deels uit een direct werkende Uitvoeringsverordening.

De normen gelden voor

Bij productontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen partijen die verzekeringen aanbieden of samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen (ontwikkelaars: veelal verzekeraars, maar dit kunnen ook gevolmachtigd agenten of bemiddelaars zijn) en partijen die verzekeringen distribueren die zij niet hebben ontwikkeld. Voor ontwikkelaars en distributeurs bestaan verschillende regels. Als u als bemiddelaar een verzekeringsproduct samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, dan moet u aan beide sets regels voldoen.

Productontwikkelingsnormen voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars zijn verzekeraars, gevolmachtigde agenten of bemiddelaars die verzekeringen ontwikkelen, samenstellen en verkrijgbaar stellen. Voor hen gelden de volgende regels:

 • Doelgroep: voor elke verzekering wordt de doelgroep bepaald inclusief behoeften, kenmerken en doelstellingen.

 • Producttest: producten worden getest met relevante scenario-analyses.

 • Productevaluatie: producten worden periodiek geëvalueerd.

 • Distributie: de ontwikkelaar bepaalt per verzekeringsproduct de geschikte distributiestrategie. Om te zorgen dat het verzekeringsproduct wordt gedistribueerd aan de doelgroep zal de ontwikkelaar distributeurs moeten informeren over de kenmerken van het product, het productontwikkelingsproces, de doelgroep en distributiestrategie. Deze informatie stelt de distributeur in staat om het verzekeringsproduct aan de juiste doelgroep te distribueren.

 • Gekwalificeerd personeel: de ontwikkelaar zorgt ervoor dat het bij de productontwikkeling betrokken personeel de benodigde vaardigheden, kennis en expertise heeft om het verzekeringsproduct en de doelgroep te begrijpen. 

 • Inrichting: de ontwikkelaar richt een adequaat productontwikkelingsproces in.

Productontwikkelingsnormen voor distributeurs

De productontwikkelingsnormen voor distributeurs gelden voor partijen die verzekeringen distribueren die zij niet zelf ontwikkeld hebben. Voor hen gelden de volgende regels:

 • Inrichting: de distributeur richt een productdistributieproces in dat ervoor zorgt dat:
  • alle benodigde informatie van de ontwikkelaar wordt verkregen zodat de distributeur de kenmerken van het product, het productgoedkeuringsproces en de doelgroep begrijpt       
  • schade aan klanten wordt beperkt of voorkomen       
  • een behoorlijk management van belangenconflicten wordt ondersteund       
  • rekening wordt gehouden met de doelstellingen, behoeften en kenmerken van de doelgroep.
 • Afstemming: de distributiestrategie en doelgroep zijn in lijn met die van de ontwikkelaar.

 • Evaluatie: het productdistributieproces wordt periodiek geëvalueerd, waarbij wordt geverifieerd of verzekeringsproducten zijn verkocht aan de doelgroep.

 • Informatieverstrekking op verzoek van ontwikkelaar: op verzoek van de ontwikkelaar voorziet de distributeur de ontwikkelaar van verkoopinformatie over het verzekeringsproduct en van informatie over de uitkomsten van de periodieke evaluatie van het productdistributieproces voor zover de ontwikkelaar die nodig heeft om het verzekeringsproduct te evalueren (bijvoorbeeld informatie over verkoop buiten de doelgroep, soort cliënten en ontvangen klachten).

 • Informatieverstrekking uit eigen beweging: als de distributeur ontdekt dat een product niet bij de geïdentificeerde doelgroep past, informeert hij de ontwikkelaar en past hij zo nodig zijn distributiestrategie aan.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen