Terug

Insurance Distribution Directive (IDD)

Op 23 februari 2018 treedt de Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie, Insurance Distribution Directive (IDD) in werking. Deze richtlijn vervangt de huidige Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD). De IDD heeft betrekking op adviseurs, bemiddelaars in verzekeringen, (her)verzekeraars en bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een product of dienstverlening verkopen (zoals bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven en reisorganisaties).

Consultatiereactie AFM

De AFM heeft met een consultatiereactie gereageerd op het conceptwetsvoorstel 'Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie' van het ministerie van Financiën. Het conceptwetsvoorstel leidt tot diverse wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen