Terug

Beheertools voor uitsluitend aflossingsvrije-hypotheekportefeuille

Voor aanbieders van aflossingsvrije hypotheken is het soms onduidelijk wat de regels zijn met betrekking tot beheertools of tooling in relatie tot het provisieverbod. Een beheertool is software waarmee aanbieders het beheer van de hypotheek voor hun klanten uitvoeren. Het  intermediair kan deze beheertools gebruiken om in gesprek te gaan met consumenten over de betaalbaarheid en risico’s van hun aflossingsvrije hypotheek. Het kosteloos gebruik kunnen maken van een beheertool door het intermediair kan strijdig zijn met het provisieverbod.

Randvoorwaarden voor ontwikkeling en gebruik

De AFM heeft vijf randvoorwaarden opgesteld om strijdigheid met het provisieverbod te voorkomen. Deze randvoorwaarden worden hieronder toegelicht.

1. De tooling is bestemd voor de beheeractiviteiten van de aanbieder

De AFM heeft aanbieders van aflossingsvrije hypotheken in een brief gewezen op hun eindverantwoordelijkheid bij de aanpak voor aflossingsvrije hypotheken. Daarbij deelde de AFM ook haar verwachtingen over deze aanpak. De beheertools worden uitsluitend gebruikt voor de nakoming van deze verwachtingen door aanbieders. De tooling moet dus uitsluitend gericht zijn op het invullen van de beheerverantwoordelijkheid die is verbonden aan aflossingsvrije hypotheken.

2. Er mag geen sturing zitten in- of vanuit de tooling

De tooling mag geen enkele vorm van sturing geven aan de consument naar specifieke financiële producten en/of aanbieders hiervan. Dit is immers geen onderdeel van de beheeractiviteiten. Ook mag er vanuit de tooling geen sturing uitgaan naar het intermediair.

3. De tooling heeft de ‘look and feel’ van de aanbieder en niet van het intermediair

De webomgeving van de tooling moet overeenkomen met de huisstijl van de aanbieder. De herkomst van de tooling is uitsluitend herkenbaar als product van de aanbieder, zodat de klant de tooling associeert als beheertool van zijn aanbieder en niet van het intermediair.

4. De tooling kent geen data-uitwisseling met de adviessoftware van het intermediair

De tooling mag geen data-uitwisseling kennen met de adviessoftware van het intermediair. De tooling mag alleen gebruikt worden voor het uitvoeren van de beheeractiviteiten van de aanbieder en niet als doel hebben het advies van het intermediair te ondersteunen.

5. De tooling is geen ‘lege tooling’

De tooling moet direct gekoppeld zijn aan een specifieke consument van wie de aanbieder de beheeractiviteiten uitvoert. Daarnaast mag de tooling geen optie hebben om andere aanbieders of producten te laten toevoegen door het intermediair.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen