Terug

Gedrag en cultuur in samenwerking

Om het toezicht van de AFM op het gebied van gedrag en cultuur te versterken wordt samengewerkt met de financiële sector, de wetenschap en collega toezichthouders.

Samenwerking met de sector

De AFM houdt toezicht op het gedrag en de cultuur binnen financiële ondernemingen en wil daarvoor ook graag de dialoog aangaan met de sector. Hebt u ideeën over welke bouwstenen bijdragen aan een gezonde bedrijfscultuur waarin het klantbelang centraal staat? Neem dan contact op met team Gedrag & Cultuur via gedragcultuur@afm.nl.

Samenwerking met de wetenschap

De AFM hecht er groot belang aan dat de gedrag- en cultuuronderzoeken op een kwalitatief hoogwaardige manier worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat we onderbouwde uitspraken over gedrag en cultuur kunnen doen. In het team Gedrag en Cultuur combineren we daarom gespecialiseerde toezichtkennis met gedragswetenschappelijke achtergronden en opleidingen.

Een onderzoek bestaat uit een mix van instrumenten. Om onze methodieken nog verder door te ontwikkelen en uit te breiden, zijn we in 2016 een langjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Universiteit Utrecht.

Samenwerking met collega toezichthouders

De AFM werkt waar dat past en logisch is samen met prudentieel toezichthouder DNB. De samenwerking bestaat enerzijds uit het gezamenlijk doen van onderzoek bij ondernemingen en anderzijds uit het delen van kennis en ervaring als het gaat om ondernemingen en kennis op het gebied van gedrag en cultuur.

De AFM werkt ook samen met andere (inter)nationale toezichthouders en is aangesloten bij de Business Conduct Roundtable en heeft daarin contact met collega’s van Amerikaanse, Canadese, Britse en Australische toezichthouders.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen