Terug

Gedrag en cultuur

De AFM houdt toezicht op het gedrag en de cultuur binnen financiële ondernemingen. De cultuur heeft grote invloed op hoe medewerkers zich gedragen. Regels alleen kunnen nooit al het gedrag vangen. Inzicht in gedrag en cultuur helpt om toezichtrisico’s in een vroeg stadium te signaleren.

Waarom onderzoek naar gedrag en cultuur?

De cultuur binnen een organisatie heeft grote invloed op hoe medewerkers zich gedragen. Ook in de financiële sector is dit het geval. Naast veel nieuwe regels die zijn ingevoerd, is het dus ook belangrijk om te kijken naar de ongeschreven regels.

De AFM doet onderzoek naar gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen. Hierdoor komt er beter inzicht in de factoren die belemmeren of stimuleren dat het klantbelang of het publieke belang centraal staat. Deze inzichten geven de mogelijkheid om risicovol gedrag te zien nog voordat het tot schade heeft geleid.

Toezicht op gedrag en cultuur is een aanvulling op het reguliere toezicht. De AFM hanteert als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor een duurzame organisatiecultuur in eerste instantie bij de sector zelf ligt.

Wat is de toegevoegde waarde onderzoek naar gedrag en cultuur?

De inzichten uit de onderzoeken zijn van toegevoegde waarde voor zowel de onderneming als de AFM. De onderneming krijgt zicht op welke patronen binnen haar organisatie het slagen van een veranderingen of het handelen in het belang van de klant beïnvloeden. Dit zicht kan zij gebruiken om haar organisatie te verbeteren. De AFM krijgt zicht op hoe veranderingen en het handelen vanuit klantbelang bij specifieke ondernemingen werkt. Dit helpt bij het beter begrijpen van een onderneming en daarmee het efficiënter inrichten van ons doorlopend toezicht.

Hoe werkt een onderzoek naar gedrag en cultuur?

Een onderzoek wordt ingezet om te achterhalen waarom het belang van de klant onvoldoende centraal staat in een onderneming. Voor het uitvoeren van een onderzoek zijn richtsnoeren ontwikkeld die gericht zijn op zorgvuldige dataverzameling, een efficiënte inrichting van het onderzoek, zowel qua doorlooptijd als de belasting voor de onderneming.

Deze onderzoeken kunnen worden uitgevoerd onder alle ondernemingen onder het toezicht van de AFM. Grote en kleine banken en verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook accountantskantoren, pensioenfondsen, beleggingsondernemingen en beursplatformen.

Bouwstenen voor een gezonde bedrijfscultuur

Het is onze ambitie om bouwstenen concreet te maken die een bijdrage leveren aan een gezonde bedrijfscultuur waarin het belang van de klant centraal staat. We doen dit door deze bouwstenen te identificeren en meetbaar te maken. Voorbeelden van bouwstenen zijn evenwichtige besluitvorming en het leren van fouten. Met de bouwstenen willen we financiële ondernemingen inspireren en faciliteren om aan de slag te gaan met het incorporeren van deze elementen in hun bedrijfscultuur. Om hiermee een cultuur te creëren waarin het klantbelang centraal staat.

Welke bouwstenen relevant zijn verschilt per onderneming. Graag gaan we met de sector de dialoog aan over deze bouwstenen. Hebt u ideeën over welke bouwstenen bijdragen aan een gezonde bedrijfscultuur? Neem dan contact op met team Gedrag & Cultuur via gedragcultuur@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen