Terug

Financiële verslaggeving opmaken in ESEF

Effectenuitgevende instellingen moeten voor boekjaren vanaf 1 januari 2020 hun jaarverslag digitaal openbaar maken. Dat moet volgens het European Single Electronic Format (ESEF).

ESEF: een korte uitleg door ESMA

ESEF-rapportagehandleiding

Met de ESEF-rapportagehandleiding geeft ESMA een leidraad bij het genereren van Inline XBRL-instancedocumenten, in overeenstemming met de ESEF-gedelegeerde verordening. Kennisname van de inhoud is belangrijk voor uitgevende instellingen en haar adviseurs voor het opstellen van de ESEF-rapportage. 

De Europese Commissie behandelt in dit document veelgestelde vragen over de ESEF verplichting.

Verslaggeving opmaken volgens ESEF-vereisten en taxonomie

U voorziet uw primaire financiële overzichten van XBRL-tags. Dit proces heet ‘tagging’. Daarvoor maakt u gebruikt van de ESEF-taxonomie. In de taxonomie staat gedetailleerd beschreven wat de betekenis is van de tag. U moet die tag uit de taxonomie kiezen die het best omschrijft wat het getal in het overzicht voorstelt.

De ESEF-taxonomie is gebaseerd op de IFRS-taxonomie zoals uitgegeven door de IFRS Foundation en door ESMA voorzien van een aantal uitbreidingen. Deze taxonomie is opgenomen in de RTS en wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast is het voor uitgevende instellingen mogelijk om haar eigen uitbreidingen op de taxonomie te maken als dat tot een beter inzicht voor de gebruiker leidt. Deze uitbreidingen moeten wel volgens een aantal voorgeschreven regels worden verankerd in de ESEF-taxonomie.

Bij het taggen van de toelichting maakt u gebruik van block tags. Hiermee worden hele alinea’s voorzien van een tag. De in de alinea’s opgenomen getallen en tabellen krijgen dan niet apart ook nog een tag.

 

 

Software testen met conformance suites

ESMA heeft haar zogeheten conformance suites gepubliceerd om te helpen bij de implementatie van verslaggeving volgens het ESEF-format. Deze testsuites vormen uitstekende tools voor softwareleveranciers om na te gaan of hun software voldoet aan de technische vereisten die staan in de Regulatory Technical Standards ​on ESEF of RTS.

ESMA beantwoordt veelgestelde vragen

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen