Terug

Richtsnoeren ESMA rapportage artikel 37 van de MMF-verordening

Deze richtsnoeren gelden vanaf 22-06-2020. Zij hebben als doel consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken tot stand te brengen en de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van artikel 37 van de MMF-verordening en de uitvoeringsverordening over rapportage te waarborgen. Zij zijn in het bijzonder bedoeld om een leidraad te verschaffen voor het invullen van de velden van het rapportagetemplate in de bijlage bij de uitvoeringsverordening inzake rapportage.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

Deze richtsnoeren zijn van toepassing op nationale bevoegde autoriteiten en geldmarktfondsen en beheerders van geldmarktfondsen in de zin van de MMF-verordening.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM past deze richtsnoeren toe bij haar toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen