Terug

Richtsnoeren vrijstelling activiteiten market makers en handelingen op primaire markt (ESMA)

De richtsnoeren voor de vrijstelling voor activiteiten van market makers en handelingen op de primaire markt gelden sinds 2 juni 2013.

Doel van de richtsnoeren

 • het assisteren bij het meldingsproces door:
  • de inhoud van de schriftelijke kennisgeving te specificeren en
  • een standaardformulier voor kennisgevingen aan te reiken
 • een gemeenschappelijke aanpak voor: 
  • de indiening van het kennisgevingsformulier, 
  • de beoordeling of de activiteiten voor de vrijstelling in aanmerking komen en 
  • de controle op de naleving van de vrijstellingsvoorwaarden wanneer er van de vrijstelling gebruik wordt gemaakt.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De AFM past deze richtsnoeren toe bij de controle op de naleving van Hoofdstuk IV van de Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

 • beleggingsondernemingen
 • kredietinstellingen
 • entiteiten van derde landen en ondernemingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder l), van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen