Terug

Richtsnoeren producttoezicht- en –governanceregelingen retailbanken (EBA)

EBA heeft op 15 juli 2015 de richtsnoeren inzake producttoezicht- en –governanceregelingen gepubliceerd. Deze richtsnoeren gelden per 3 januari 2017.

Eisen

De richtsnoeren stellen eisen aan initiators en distributeurs bij het ontwikkelen en op de markt brengen van hypotheken, persoonlijke leningen, deposito's, betaalrekeningen, betaaldiensten en elektronisch geld. De richtsnoeren zijn het antwoord van de EBA op toenemende risico’s voortvloeiend uit verkeerd gedrag van financiële instellingen richting consumenten en maken deel uit van het werk van de EBA om de consumentenbescherming in de hele EU te verbeteren.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM houdt toezicht op deze richtsnoeren door middel van het toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht. De gedragsregels in de Wft zijn reeds in lijn met de door EBA ontwikkelde richtsnoeren, voor zover deze betrekking hebben op intitiators. De richtsnoeren met betrekking tot distributeurs zijn nog niet in lijn met de Wft en worden om die reden tot die tijd nog niet toegepast in het toezicht.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De onderhavige richtsnoeren hebben betrekking op initiators en distributeurs van aan consumenten aangeboden en verkochte producten, zoals hypotheken, persoonlijke leningen, deposito's, betaalrekeningen, betaaldiensten en elektronisch geld.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen