Terug

Richtsnoeren MAR - Uitstel openbaarmaking van voorwetenschap (ESMA)

Op 20 oktober 2016 heeft ESMA richtsnoeren voor uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap gepubliceerd. Deze richtsnoeren gelden per 20 december 2016.

Wat houden de richtsnoeren in?

De richtsnoeren geven meer uitleg aan 2 (van de 3) cruciale vereisten waaraan een uitgevende instelling moet voldoen om de openbaarmaking van voorwetenschap te kunnen uitstellen:

  • Het uitstel dient de rechtmatige belangen van de uitgevende instelling. Zo kan onder bepaalde voorwaarden uitstel gerechtvaardigd zijn gedurende onderhandelingen over fusies, of wanneer nog gewacht moet worden op instemming van de raad van commissarissen van de uitgevende instelling.

  • Het uitstel leidt niet tot misleiding van het publiek. Zo leidt uitstel wel tot misleiding wanneer de uit te stellen voorwetenschap strijdig is met de marktverwachtingen of materieel verschilt van eerdere openbare kennisgeving over hetzelfde onderwerp.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De AFM past de richtsnoeren toe in haar toezicht op de naleving van de MAR

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn van toepassing op uitgevende instellingen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen