Terug

Richtsnoeren voor markten voor grondstoffenderivaten of daaraan gerelateerde spotmarkten (ESMA)

Op 17 januari 2017 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd over grondstoffenderivatenmarkten en spotmarkten.

Wat houden de richtsnoeren in?

De richtsnoeren bevatten voorbeelden van informatie over grondstoffenderivatenmarkten en spotmarkten waarvan kan worden verwacht of is vereist dat die openbaar wordt gemaakt, waaronder informatie over:

  • verschillende grondstoffenderivaten die onder MiFID II door handelsplatformen moet worden gepubliceerd
  • de veilingen op de spotmarkten voor grondstoffencontracten in onder meer energie
  • de productie, invoer, uitvoer en voorraden van grondstoffen waarop een grondstoffenderivaat is gebaseerd en transactiegegevens over activiteiten op de spotmarkt voor grondstoffen
  • het bestaan van een belangrijke ziekte die gevolgen heeft voor landbouwgrondstoffen.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De AFM past de richtsnoeren toe in haar toezicht op de naleving van de MAR.

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn van toepassing op marktdeelnemers.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen