Terug

Richtsnoeren kredietwaardigheidsbeoordeling, achterstallige betalingen en gedwongen verkoop (EBA)

EBA heeft op 19 augustus 2015 de richtsnoeren over kredietwaardigheidsbeoordelingen en achterstallige betalingen en gedwongen verkoop gepubliceerd. Deze richtsnoeren gelden per 21 maart 2016.

Implementatie hypotheekrichtlijn

De richtsnoeren ondersteunen de nationale implementatie van de hypotheekrichtlijn en zorgen voor een uniforme uitvoering van de richtlijn door alle EU-lidstaten. De richtsnoeren leggen uit aan welke eisen de kredietwaardigheidsbeoordeling door kredietverleners moet voldoen en hoe kredietverleners met achterstallige betalingen en gedwongen verkoop moeten omgaan.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM houdt toezicht op deze richtsnoeren met het toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit deel 4 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De gedragsregels in de Wft blijven in lijn met de door EBA ontwikkelde richtsnoeren, voor zover ze dat niet al zijn, bij de verdere implementatie van de hypotheekrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.

De betreffende richtsnoeren gelden voor kredietinstellingen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen